Černá stavba v chráněné oblasti Lužických hor ukazuje na rizika zneužití vykácených ploch v lesích

V chráněné krajinné oblasti Lužické hory na vrchu Sokol u Kytlic vyrostla na jaře černá stavba v podobě horského srubu s vyhlídkovou terasou.  Na prohřešek upozornil pracovník Hnutí DUHA Olomouc Radek Kříček při jedné z terénních pochůzek v rámci monitoringu šelem a nahlásil své zjištění Správě CHKO Lužické hory. Přestože Správa stavebníka vyzvala k odstranění nedokončené stavby, práce dále pokračovaly. Objekt navíc vznikl v oblasti, kde dobrovolníci tzv. Vlčích hlídek v minulých letech opakovaně nacházeli pobytové znaky vlka.
Bez vědomí stavebního úřadu, místních obyvatel i orgánů ochrany přírody zabrala stavba část čerstvé kůrovcové holiny s dalekým výhledem do kraje. V těsném sousedství se stále nachází cenný bukový porost, který tvoří první zónu CHKO. „Během let 2018 a 2019 dobrovolníci a pracovníci Hnutí DUHA během Vlčích hlídek přímo na svazích kopce a v jeho okolí opakovaně nalezli pobytové znaky, ukazující na výskyt vlka obecného,“ uvedl Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA.
Zástupcům Hnutí DUHA Olomouc se podařilo získat další údaje na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a také díky osobní schůzce se stavebníkem. Ten je členem mysliveckého sdružení, které si příslušnou honitbu pronajímá od Lesů České republiky. Ty však stavbu v současné podobě neodsouhlasily a v dopise Hnutí DUHA uvedly, že nebudou souhlasit ani s dodatečnou legalizací. Stavebník argumentuje tím, že objekt je mysliveckým zařízením k pozorování a lovu zvěře. Takto se zpravidla označují myslivecké posedy a kazatelny. Jejich parametry, určené zákonem, však stavba přesahuje.
Celý objekt se zcela vymyká běžným zvyklostem pro stavbu zařízení k lovu zvěře, a to svým vzhledem, rozměry, stavebním provedením a umístěním uvnitř oplocenky. A to i na základě názoru Správy CHKO Lužické hory, podle níž odpovídá rekreačnímu objektu a je nutné ji odstranit. Investor předem nezískal žádná potřebná povolení, která jsou u podobných objektů nutná, ať už se jedná o stanovisko Správy CHKO nebo stavebního úřadu. Věc nyní prověřuje Stavební úřad v České Kamenici, který zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby. Stavebník využil svého práva a zažádal o její dodatečné povolení.
Celý případ považuje Hnutí DUHA Olomouc za nebezpečný precedens. „Stavebník i přes výhrady dotčených orgánů k podobě stavby požádal o její dodatečné povolení. Je proto nutné, aby orgány i nadále požadovaly odstranění této černé stavby a stavební úřad jej mohl nařídit,“ řekl Radek Kříček, koordinátor Vlčích hlídek na Děčínsku. „Podporujeme snahy mysliveckých spolků snižovat stavy přemnožené spárkaté zvěře. Legalizace podobných zařízení ale problém obnovy lesa nevyřeší. V případě, že by k odstranění nedošlo, se můžeme dočkat podobných předimenzovaných objektů téměř na jakémkoli místě v krajině,“ dodal Kříček. (27.10.2020)