Češi patří k nejpilnějším návštěvníkům zubních ordinací v Evropě

Do zubařského křesla usedli v roce 2017 průměrně třikrát ročně obyvatelé Nizozemska, čímž si zajistili první místo mezi členskými zeměmi Evropské unie. Druzí v pořadí byli Češi a Litevci. Preventivní návštěvy stomatologa nejvíce zanedbávali Rumuni a Kypřané.
Ambulantní péči o chrup kralují Nizozemci
Mezi členskými státy EU se Nizozemsko umístilo na první příčce s průměrnými 2,8 kontrolami u zubního lékaře ročně, za ním následovaly Česko a Litva (shodně 1,6). Šest zemí vykázalo průměr mezi 0,5 až 1,0 kontrolou (Itálie, Dánsko, Maďarsko, Velká Británie, Polsko a Bulharsko). V Rumunsku a na Kypru navštívili obyvatelé ordinaci zubního lékaře méně než 0,5krát za rok. V Itálii a v Rumunsku více než 6 % dospělé populace přiznalo, že se nikdy u stomatologa neukázalo.
Evropané přestávají chodit k zubaři
V letech 2012 až 2017 se průměrný počet zubařských kontrol snížil v šesti z 19 členských států EU, pro které jsou k dispozici údaje. Pokles byl nejvyšší v Dánsku (– 0,4 konzultace ročně). V sedmi státech se počet kontrol nezměnil. Největší nárůst byl zaznamenán v Nizozemsku a Litvě, kde se průměr zvýšil o 0,7 a 0,4 kontroly za rok.
Čtvrtina Čechů se stomatologů bojí
V ČR byly nejčastějším důvodem pro vynechání kontroly u zubaře vysoké náklady, což v roce 2017 uvedlo 23 % respondentů. Celkem 21 % dotazovaných spíše vyčkávalo, zda se jejich zdravotní stav zlepší. Pokud pacienty rozdělíme podle pohlaví, u mužů byl zásadní překážkou v návštěvě zubaře strach (27 % respondentů). Největší skupině žen bránila v absolvování kontroly chrupu očekávaná finanční náročnost ošetření. (16.12.2019)