Česká republika zavede digitální daň ve výši 7 %

Ministerstvo financí do konce května předloží návrh podoby digitální daně.
Česká republika se tak zařadí mezi rostoucí počet ekonomik, které aktivně řeší nerovnováhu mezi společnostmi vykonávajícími svoji činnost na bázi tradičních obchodních modelů a společnostmi, které podnikají v rámci zcela nových obchodních modelů digitální ekonomiky. Digitální daň se bude vztahovat na vybrané internetové služby, zejména reklamu, poskytovanou na území České republiky společnostmi s globálním obratem nad 750 mil. EUR.
„Digitální daň se bude vztahovat na nejvýznamnější globální hráče a reaguje na dosavadní neúspěch jednání o řešení na úrovni EU a pomalý postup v případě globálního řešení v OECD. Diskuze není o tom, zda toto zdanění zavádět, ale od kdy, v jaké podobě a v jaké výši. Česká republika se zařadí mezi země, které odpověď na tyto otázky nalezly. Vysíláme tím jasný politický signál směrem k urychlení spolupráce na mezinárodní úrovni,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Zákon o dani z vybraných internetových služeb zavede 7 % daň na umisťování cílené reklamy na digitální rozhraní společnostmi se stanoveným globálním obratem. Jedná se o takzvaný DST model digitální daně, který kromě zdanění této cílené reklamy počítá také se zdaněním prodeje dat shromážděných o uživatelích těchto digitálních rozhraní, a také se zdaněním využívání mnohostranných digitálních rozhraní.
Podle konzervativního odhadu bude předpokládaný roční výnos digitální daně do státního rozpočtu okolo 5 mld. Kč. Účinnost zákona se bude odvíjet od legislativního procesu, předpokládaný start digitální daně v České republice je v polovině roku 2020.
Ministerstvo financí v současnosti návrh finalizuje, jeho součástí bude také stanovení minimálního obratu těchto společností na území České republiky, aby se daň vztahovala skutečně na ty giganty, kteří na českém trhu aktivně působí.               
Model DST – zdanění vybraných internetových služeb
Vybrané internetové služby:
- umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní zaměřené na uživatele tohoto rozhraní
- využití mnohostranných digitálních rozhraní, která uživatelům umožňují vyhledávat jiné uživatele a interakci s nimi a která mohou rovněž usnadňovat související dodávky zboží nebo poskytování služeb přímo mezi uživateli
- prodej dat shromážděných o uživatelích a generovaných činností uživatelů na digitálních rozhraních
(30.4.2019)