ČEZ číslo týdne

10 evropských států již nemá uhelné elektrárny
 
Evropa postupně opouští uhlí pro výrobu elektřiny z důvodu snižování emisí CO2 a ochrany klimatu. Doba uhelná tak postupně končí. Tento trend sílí v posledním desetiletí především v Unii a jí blízkých zemích. Uhelné zdroje tak již neprovozuje Belgie, Estonsko, Island, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Malta, Švýcarsko a Norsko. Dalších 12 států oznámilo odchod od uhlí v příštích letech: do 2022 Švédsko a Francie; 2025 Irsko, Itálie, Rakousko, Británie; 2029 Nizozemí; 2030 Dánsko, Finsko, Portugalsko, Španělsko; 2038 Německo. Aktuálně se uhelný phase-out diskutuje v Maďarsku a na Slovensku. Vznik uhelné komise byl ohlášen i v Česku. Výsledkem její práce by měl být termín konce uhelné energetiky v zemi, včetně jednotných podmínek pro všechny provozovatele a kompenzací pro dotčené regiony. Diskuzi na toto téma čeká posledních 7 členských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko). (26.7.2019)