Citera

 

Primitivní, několikastrunná, je nástroj původu nejspíše štýrského, vyskytuje se již před 16. stoletím. Poněkud dokonalejší nástroj se objevuje ojediněle poč. 18. století. Nynější podobu dal c. r. 1823 J. Petznayer z Mnichova.