ČOI na výstavě Země živitelka zjistila četná porušení zákona

Česká obchodní inspekce provedla 19 kontrol stánkového prodeje na výstavě Země Živitelka 2018. Porušení zákona zjistili inspektoři u 12 z nich, což je 63 procent.
Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny kontrolovala stánkový prodej na českobudějovickém výstavišti, kde se konal 45. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka. Tato výstava je tradičně zaměřena na přehlídku zemědělské techniky, rostlinné a živočišné výroby a v neposlední řadě na prodejní prezentace spotřebního zboží. Inspektoři se zaměřili nejen na kontroly stánkového prodeje spotřebního zboží a občerstvení, ale i na kontroly technických parametrů výrobků u distributorů a v jednom případě i u výrobce produktů.
V rámci letošního ročníku výstavy bylo provedeno celkem 19 kontrol. Závada byla zjištěna u 12 z nich. V procentuálním vyjádření činí počet kontrol s porušením právních předpisů více než 63 %.
Inspektoři ČOI uložili na místě 11 pokut v celkové výši 12 300 Kč. Ve třech případech zakázali prodej výrobků. V jednom případě bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení. V rámci výrobkové kontroly u distributorů sekaček a svářecí techniky a dále u výrobce dřevěných oken, dveří a příhradových vazníků nedostatky zjištěny nebyly. (6.9.2018)