ČOI zakázala na trhu autíčko pro děti „ROBOT DEFORM YI“

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v nabídce je elektrická hračka, která může znamenat pro děti vážné bezpečnostní riziko. Jedná se o hračku ROBOT DEFORM YI JUN/NO:YJ388-22. Česká obchodní inspekce zakázala prodej hračky a nařídila stažení výrobku z trhu.
Obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu nebezpečnou bateriovou hračku ROBOT DEFORM YI JUN/NO:YJ388-22 v papírovém obalu. Na výrobku je uvedeno značka Yi jun toys; Made in China; Speeding DEFORM. Na obalu je prezentována značka YI JUN; Made in China; ROBOT DEFORM; NO:YJ388-22; Na etiketě - LG9111F; Dovozce: OCENA s.r.o.; Země původu Čína, obsahuje pro deti od 3 let, nebezpečí úrazu, CE, EAN 8661906060035.
Inspektoři ČOI zjistili u výrobku vážné riziko - při manipulaci s bateriemi se lze dotknout pájených spojů v prostoru pro baterie. Pájka ve spojích obsahuje nadlimitní množství olova, které může přejít pokožkou či sliznicí do těla. Dále zjistili nevyhovující značení výrobku – nebylo uvedeno obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce, obchodní jméno a kontaktní adresa dovozce. Značka shody CE je pouze na obalu.
Česká obchodní inspekce zakázala prodejci distribuci a nařídila stažení uvedeného výrobku, jenž je nebezpečný a který již byl uveden na trh (ust. § 18 odst. 3, 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky). Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, informace o něm byly zveřejněny v systému nebezpečných výrobků RAPEX. (19.4.2021)