ČOI zakázala na trhu nebezpečný adaptér

Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o výrobek Bazén INTEX Prism Frame + adaptér SKROSS 13A/250V BS1363-2. Součástí přívodního kabelu filtrace je vidlice, kterou nelze připojit do zásuvky elektroinstalace používané v ČR.
Obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR nebezpečný výrobek - Bazén INTEX Prism Frame 118-1/8“x68-3/4“(300cm x 175cm) Intex + Schůdky model 36“ (91cm) + Filtrace včetně čerpadla Krystal Clear model 604 + Adaptér  SKROSS 13A/250V; BS 1363-2; označení CE; značka „Pro vnitřní použití“ (domeček), informace: „Indoor use only“ (Pro vnitřní použití), IP20, model: World to Europe; Výrobce: WorldConnect AG, Werkstrasse 12a, 9444,Diepoldsau, Switzerland. Výrobek byl zabalen v kartonové krabici.
Součástí přívodního kabelu filtrace je vidlice, kterou nelze připojit do zásuvky elektroinstalace používané v ČR (a též ve Francii a Belgii). Proto výrobce doplnil k původnímu výrobku bazén INTEX Prism Frame adaptér SKROSS 13A/250V; BS 1363-2, přes který se vidlice připojuje do zásuvky.
ČOI zjistila u výrobku vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Uživatel se při připojování vidlice s adaptérem do zásuvky elektrické sítě dotkne živé části vidlice, která je v okamžiku připojení pod napětím 230V.    
Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření, kterým je zákaz dodávání na trh a stažení uvedeného výrobku z trhu, jenž je nebezpečný a který již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a informace o něm byli zveřejněny v systému RAPEX. (15.4-.2021)