Čtyři nové školy a čtyři noví firemní partneři se připojili k IBM vzdělávacímu programu P-TECH v České republice

IBM a Kraj Vysočina oznámili, že čtyři nové školy a čtyři noví firemní partneři se připojují ke vzdělávacímu programu IBM Pathway in Technology (P-TECH), který byl v České republice zahájen minulý rok s těmito partnery - Střední průmyslová, technická a automobilní škola v Jihlavě, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Kraj Vysočina a firemní partneři IBM Česká republika a Bosch Diesel.
Od tohoto školního roku se programu P-TECH účastní Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola Třebíč.
Noví firemní partneři I&C Energo, DEL, MANN+HUMMEL Service a ICE Industrial Services jsou připraveni podporovat studenty svými pracovními zkušenostmi, včetně mentorování studentů a stážemi. A studenty nových P-TECH škol podpoří svým partnerstvím také Vysoká škola Polytechnická Jihlava a Kraj Vysočina.
„P-TECH je vzdělávací program IBM, který podporuje středoškolský vzdělávací systém. Efektivně propojuje veřejný a soukromý sektor. Studenti v rámci programu získávají zkušenosti s reálnými projekty již během studia. Spolupracují na nich s učiteli, firemními i vysokoškolskými partnery. Na základě získaných znalostí a dovedností v oblasti moderních technologií, umělé inteligence, projektového řízení, řešení problémů a dalších cenných dovedností, mohou studenti lépe rozhodovat o svém vzdělávání a budoucí kariéře,“ vysvětluje Kristina Kosatíková, manažerka společenské odpovědnosti IBM pro region střední a východní Evropy.
Trh práce je v současnosti transformován novými technologiemi a podle odhadů Evropské komise v Evropské unii je rozdíl mezi poptávkou a nabídkou specialistů na ICT přibližně 500 000 lidí. Tato mezera ovlivňuje nejen digitalizaci technologického odvětví, ale i podniky napříč všemi odvětvími. P-TECH je přímou reakcí na tyto výzvy, protože od dnešních absolventů se očekává, že přijdou do svého prvního zaměstnání s vynikajícími dovednostmi v oblasti spolupráce a kritického myšlení.
„Technologie, včetně umělé inteligence, jsou nyní součástí každého odvětví a zaměstnanci se budou muset neustále vyvíjet a přizpůsobovat se během své kariéry vytváření nových typů pracovních míst. Je skvělou zprávou, že se do programu P-TECH v České republice zapojily čtyři nové školy a čtyři noví firemní partneři. V České republice jsme zavedli metodiku hodnocení výsledků programu P-TECH, kterou používáme od tohoto měsíce v partnerských školách. Během léta jsme také pro všechny zájemce zpřístupnili online vzdělávací platformu Open P-TECH s certifikovanými kurzy a máme skvělou zpětnou vazbu od studentů,“ říká Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika a Slovensko.
„Pro Kraj Vysočina, respektive pro zapojené střední školy je zásadní odborné zázemí nadnárodní společnosti, která uvolnila část svého know-how pro účely osobního i odborného rozvoje budoucích technických elit. Pro Kraj Vysočina, jako zřizovatele, bylo poctou přijmout nabídku společnosti IBM a figurovat v osvědčeném programu P-TECH jako jeden z prvních partnerů ve střední a východní Evropě. Jsme programem P-TECH nadšení. Máme velice pozitivní ohlasy. Důležitá je i skutečnost, že projekt stále budí zvědavost, což je mezi mladými lidmi záruka jistého úspěchu,“ vysvětluje Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
„Za jediný rok se program P-TECH v České republice rozrostl z 1 na 5 škol. Důležitým úspěchem je také to, že začali skutečně spolupracovat všichni relevantní partneři ve vzdělávání: školy, vysoká škola, kraj a firemní partneři. Připravili jsme strukturovaný tematický plán, podle kterého budou studenti pracovat na multidisciplinárních projektech. Inovujeme vzdělávání v moderních technologiích a implementujeme interaktivní výukové moduly do běžných tříd. Představili jsme studentům a učitelům online vzdělávací platformu Open P-TECH s certifikovanými kurzy. Partneři P-TECH také podporují školy v distančním vzdělávání, “ dodává Kristina Kosatíková.
O programu P-TECH:
První P-TECH na světě byl založen společností IBM v newyorském Brooklynu ve spolupráci s vysokou školou, městskou radou a střední školou v roce 2011. Nyní funguje 220 P-TECH škol s 600 firemními partnery ve 24 zemích světa. (15.10.2020)