Dalších pět křišťálových komínů našlo nové majitele, celkem jich je už 60

Teplárenské sdružení České republiky na Dnech teplárenství a energetiky ocenilo křišťálovými komíny pětici Projektů roku 2018: Náhrada parních rozvodů v Praze Holešovicích, Ekologizace výtopny Samoty v Písku, Využití tepla z obnovitelných zdrojů v Přešticích, Teplo pro Thermalium Lázní Teplice a Program dlouhodobého partnerství se zákazníky ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ.
Od roku 2002 získalo toto prestižní ocenění již 60 teplárenských projektů. Tradiční vyhlášení výsledků 17. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Do užší nominace bylo v 5 kategoriích vybráno 16 nejzajímavějších projektů. V dosavadní historii soutěže zatím nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (9), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (7), skupinou ČEZ (6) a Plzeňskou teplárenskou (5 ocenění).
Ceny vítězným Projektům roku v pěti soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela, který uvedl: „Teplárenství prožívá složité období, tím více je potřeba ocenit ty, kteří dokážou dotáhnout do konce nové projekty a posouvat obor dopředu. Neštěstí jich není vůbec málo. Mám také velkou radost z inovací ve vztahu k zákazníkům, bez nich je rozvoj teplárenství nemyslitelný.“
 
Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2018 získaly
Pražská teplárenská, a.s. za projekt: „Náhrada parních rozvodů v Praze-Holešovicích“ (kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody).
V oblasti Prahy 7 Holešovice a Bubeneč ukončila vloni Pražská teplárenská provoz parní sítě. Více než 25 km tras nových horkovodů, které ji postupně nahrazovaly od roku 2011, je výrobně i technologicky jednodušší, pro klienty komfortnější a má poloviční ztráty. Horkovod napojil lokalitu na Pražskou teplárenskou soustavu, propojenou s moderním zdrojem tepla v Elektrárně Mělník.
Teplárna Písek, a.s. za projekt: „Ekologizace výtopny Samoty“ (kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší).
Mazutová kotelna Samoty se využívala jako záložní zdroj Teplárny Písek. Teplárna ji odstavila a v uvolněné výtopně instalovala moderní plynový kotel s podstatně nižšími emisemi znečišťujících látek. Plynový kotel bude využíván při provozních špičkách. V přechodném období snížené spotřeby tepla od května do října by měl nahradit v teplárenské soustavě v Písku i výkon uhelného kotle.
SYSTHERM s.r.o. za projekt: „Využití tepla obnovitelných zdrojů v Přešticích“ (kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie).
Netradiční technické řešení pro malé soustavy uplatnil plzeňský SYSTHERM v Přešticích. Propojil do nové jednotné sítě tří původně samostatné zdroje tepla. Tím je zajištěna vysoká variabilita zdrojů a distribuce tepla z libovolného zdroje s kogeneračními jednotkami. Další významnou úsporu ve spotřebě zemního plynu přináší navýšení dodávek tepla vyráběného v kogeneraci z bioplynu.
ČEZ Teplárenská, a.s. za projekt: „Teplo pro Thermalium Lázní Teplice“ (kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem).
Od loňského prosince dodává ČEZ Teplárenská teplo do nově vybudovaného Thermalia v Lázeňském domě Beethoven, což znamená navýšení dodávky pro Lázně Teplice o 6 000 GJ ročně. Teplo bez starostí pak zahřeje nově nejen fanoušky a sportovce na zimním stadionu a v jeho ubytovně. Zimní stadion byl vybudován v sousedství teplické sportovní haly, kam již ČEZ Teplárenská teplo dodává.
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (skupina MVV Energie CZ) za projekt:   „Program dlouhodobého partnerství se zákazníky“ (kategorie Zlepšování služeb a péče o zákazníky).
Projekt věrnostního programu se slevou na dodávky tepla nabídla v roce 2018 svým odběratelům ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ. Do programu se během roku zapojilo 84 % zákazníků. Dlouhodobé partnerství díky stabilizaci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro ekonomicko-technický rozvoj zdrojů a tepelné soustavy v České Lípě.
 
Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Od roku 2002 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 173 teplárenských projektů.
Za dobu pořádání soutěže realizovalo celkem 60 teplárenských společností a firem ve spolupráci se 14 obcemi a 1 vysokou školou v 88 městech a obcích. Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (33 projektů), následované Teplárnami Brno (16), skupinou MVV Energie CZ (15), skupinou ČEZ (14) a Plzeňskou teplárenskou (13 projektů). Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (16), v Praze (14), v Plzni (12), v Ostravě (9) a v Českých Budějovicích (7).
Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky: https://www.tscr.cz; v sekci Aktivity − Projekt roku. (25.4.2019)