Datové schránky si zřizují i nepodnikající osoby

Čím dál více lidí si přeje komunikovat s úřady online. Přes datové schránky proběhlo v loňském roce 102,8 milionu transakcí. Více datových schránek se dnes zřizuje na vlastní žádost a oblíbili si je i občané.
Do konce roku 2017 bylo v Česku zřízeno celkem 861 tisíc datových schránek. Jen v průběhu roku 2017 jich nově přibylo 80 tisíc. Vedle právnických osob a orgánů veřejné moci, které jsou ze zákona povinni datovou schránku mít, narůstá počet fyzických osob zřizujících si datovou schránku dobrovolně na vlastní žádost. V roce 2017 si jich takto zřídilo 20 tisíc občanů a 23 tisíc živnostníků. 
Počty transakcí, které jsou přes datové schránky uskutečňovány, se každoročně zvyšují. Mezi roky 2012 a 2017 vzrostl jejich počet více než dvojnásobně, a to ze 45,4 milionu v roce 2012 na 102,8 milionu v roce 2017. Nejvíce provedených transakcí připadá na orgány veřejné moci. Ty v roce 2017 uskutečnily více než 70 % všech transakcí přes datové schránky.
Datové schránky si oblíbili i občané. Zatímco v roce 2013 uskutečnili necelých 100 tisíc transakcí, v roce 2017 to bylo již 5krát více. Ve spojení s aplikací Czech Point@home mohou držitelé datových schránek z řad občanů dokonce získat přístup k vybraným výpisům přímo ze svého počítače či mobilního telefonu a ušetřit si tak cestu na úřad či kontaktní místo.
„Mezi těmito transakcemi byly i žádosti o výpisy z veřejných a neveřejných rejstříků. Nejčastěji lidé požadovali výpisy z Bodového hodnocení řidičů, kde šlo o 5400 případů a výpisy z Rejstříku trestů, kde bylo podáno 4600 žádostí,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
I občané, kteří datovou schránku nevlastní, komunikují s úřady a dalšími veřejnými institucemi online. Některé orgány umožňují vyplnit a přímo přes internet odeslat potřebný formulář. Evropskému žebříčku vévodí severské státy, kde s úřady v roce 2017 takto jednalo 70 % obyvatel. V České republice použilo tento způsob komunikace zatím jen 14 % osob.
Nejnovější informace o postupu digitalizace veřejné správy, ale i o rozvoji informačních a komunikačních technologií v dalších oblastech společnosti naleznete v nové publikaci ČSÚ Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU. Vedle využívání internetu ve veřejné správě poskytuje i data o vybavenosti a využití internetu jednotlivci a domácnostmi, podniky i v oblastech vzdělávání či zdravotnictví. (30.9.2018)