Den malých jaderných elektráren na EXPO-2020

Výhody malých jaderných reaktorů, možnosti jejich použití a potenciál pro řešení energetické situace v konkrétních zemích. To byla témata Dne malých jaderných elektráren, který proběhl 20. ledna 2022 během EXPO-2020 v Dubaji.
Akci pořádala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom v rámci svého tematického týdne. Kromě zástupců korporace se jí zúčastnila také ředitelka Světové jaderné asociace WNA Sama Bilbao y Leónová, představitelé mezinárodních organizací, států a partnerů Rosatomu. Program zahájila multimediální show, která ukázala přínos malých reaktorů pro zajištění stabilních dodávek elektřiny v různých klimatických zónách a pro dekarbonizaci energetiky.
V úvodu generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov ocenil změny v přístupu k jaderné energetice na mezinárodní úrovni: „Myšlenka, že bezuhlíková budoucnost není možná bez jaderné energetiky, zaznívala v závěrech všech energetických i klimatických konferencí roku 2021. Svět pochopil, že stabilní energetické soustavy se nemohou spoléhat jen na zdroje s proměnlivou výrobou a že uzavírání jaderných elektráren nevede k většímu uplatnění OZE, ale naopak k růstu spotřeby fosilních paliv.“
Dále popsal hlavní oblasti použití malých jaderných elektráren: „Napájení odlehlých oblastí, ostrovních států, zemí s malou energetickou soustavou nebo velké průmyslové projekty, typicky těžbu nerostných surovin – to vše může znamenat uplatnění pro malé reaktory. Malé reaktory přinášejí nízkouhlíkovou stabilní elektřinu a teplo tam, kde velké jaderné bloky nedávají ekonomický smysl nebo nejsou dostupné kvůli geografickým a jiným podmínkám. Malé bloky tak zabezpečují rovné energetické možnosti lidem po celém světě. Osobně si myslím, že je chvályhodným cílem dát energii každému, zvláště pak ve světě, kde k ní nemá přístup asi miliarda lidí.“
Konkrétní příklad popsal ředitel Bloku pro rozvoj a mezinárodní obchod Kirill Komarov: „Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov už přes dva roky napájí přístavní město Pevek nejen elektřinou, ale i teplem. Kromě toho jsme v Jakutsku začali realizovat projekt naší první pozemní malé jaderné elektrárny s reaktorem RITM-200N, která bude připojena k síti v roce 2028.“
O tom, jak mohou malé jaderné bloky pomáhat s hospodářským rozvojem, mluvili během Dne malých jaderných elektráren zástupci ministerstev a energetických firem z Arménie, Filipín a Kyrgyzstánu. Podle ředitele ruské těžební společnosti Seligdar jsou jedině malé jaderné reaktory schopny zajistit spolehlivé dodávky energie za předvídatelnou cenu pro její projekty na těžbu zlata na severu Ruska. (26.1.2022)