Děti nejvíce řeší sebevražednou tematiku a sebepoškozování

Psychické potíže, rodinné vztahy, tělesné a psychické týrání, partnerské a vrstevnické vztahy, šikana – to jsou témata, která konzultanti Linky bezpečí řešili během roku 2021 nejčastěji. Konkrétně se jednalo o myšlenky, tendence a sebevražedné pokusy, sebepoškozování, smutek a deprese, úzkosti a další psychické potíže a poruchy, strachy. Objevovaly se i dotazy týkající se sexuálních témat, seznamování, vztahů s kamarády, rozchodu partnerů, strachu a problémů v rodinné komunikaci, šikany ve škole.
„V roce 2021 jsme na dětské lince přijali přes 118 000 kontaktů. Nejedná se o navýšení oproti loňskému roku, ale děti s námi častěji otevíraly obsahově náročná témata, proto se hovory v průměru prodloužily oproti době před covidem až o 40 %. O 29 % narostl počet intervencí, tj. zajišťování následné péče klientům. Důsledky covidové situace se promítají do narůstajících psychických potíží dětí, rodinných i dalších mezilidských vztahů “, uvedla Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí.
Ze statistik Linky bezpečí vyplývá, že v rámci tematických okruhů lze za rok 2021 sledovat nárůst četnosti psychických potíží (meziročně o 45 %), problémů v rodinných vztazích (meziročně o 30 %), psychického a fyzického týrání (meziročně o 13 %) a potíží na internetu (meziročně o 18 %). Po návratu dětí do škol se oproti úbytku v roce 2020, kdy byly děti kvůli nouzovým opatřením izolované doma, opět navýšila témata školy (meziročně o 40 %), šikany o 20 % a vrstevnických vztahů o 24 %. Trend nárůstu u psychických potíží a rodinných vztahů evidujeme i v posledních pěti letech.
"Během roku 2021 jsme také zaznamenali zvýšený zájem o online komunikaci (chat a e-mailové poradenství) a všechny naše preventivní aktivity: pasivní poradenství, blog a podcast „Na tenké Lince“, projekt Linka bezpečí ve vaší třídě," dodala Kateřina Lišková.
Nárůst psychických potíží u dětí potvrzují i samotní rodiče, kteří se obracejí na Rodičovskou linku. Ta v r. 2021 přijala 2 353 kontaktů. „Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly na Rodičovské lince kontakty o 29 %. V tomto roce jsme zaznamenali výrazný nárůst tématu psychických obtíží u dětí o 66 %. Rodiče s námi nejčastěji řešili téma sebepoškozování, úzkostí, depresí a myšlenek na sebevraždu u dětí a dospívajících. Navýšilo se i téma školních obtíží u dětí, kde jsme hlavně řešili přístup dětí k výuce o 97 % a šikanu o 35 %. Partnerské vztahy, sexuální zrání a orientace u dětí se staly též častějším tématem. Standardně se navýšilo téma rodinných vztahů o 15 %“, uvedla Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.
Linka bezpečí je neziskovou organizací a z hlediska financování by její provoz nebyl možný bez dotací MPSV a MVČR a podpory široké škály dárců a generálních partnerů. V posledních letech Linku bezpečí významně podporují města, obce a městysy. Velmi významné je i zapojení individuálních dárců, kteří se rozhodli pomáhat dětem. (18.1.2022)