Děti z Hostomic vypustily do Bíliny 450 kg cejnů a plotic

Po úspěšném jarním vysazení rybích násad do řeky Bíliny v Mostě vypustily tři desítky dětí ze základní školy v Hostomicích do Bíliny dalších téměř 450 kilogramů ryb. I na podzim tak v Bílině našli nový domov mladí cejni a plotice. Organizaci a financování akce s atraktivním programem pro žáky základní školy zajistila společnost Unipetrol ve spolupráci se severočeskými rybáři a Ekologickým centrem Most.
Máme velkou radost, že se náš program vysazování ryb do řeky Bíliny setkává s velkým zájmem všech zúčastněných stran. Letošní podzimní akce vyvolala u dětí ze základní školy v Hostomicích velké nadšení. Rybáři pro děti připravili nejen podběráky a kádě s rybami, ale také poutavý výklad o rybím životě na ochranu živých ekosystémů Bíliny,“ říká Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO společnosti Unipetrol.
Podzimní vody řeky Bíliny byly oživeny původními druhy říčních ryb - cejnem velkým a ploticí obecnou. Cejn velký vytváří ve středních a dolních úsecích řek početné populace, které v případě vhodných podmínek mohou být velmi atraktivním úlovkem pro rybáře. Zásadní vliv na to, zda cejni přečkají v pořádku zimu, budou mít kormoráni, kteří je loví. Přesto lze očekávat přirozené rozmnožování vysazených cejnů v řece Bílině již v příštím roce.
„Letos na jaře jsme vlivem ztrát, které nám způsobili kormoráni, vysadili ve spolupráci Unipetrolem 182 kg ryb. Zbývajících 443 kg následovalo nyní na podzim,“ vysvětluje Václav Jelínek, hospodář Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu, a dodává: „Navzdory suchu se nám podařilo zajistit celkem 2000 kg původních druhů ryb vhodných pro vysazení do řek. Určité množství si ponecháme do příštího jara a zbytek vysadíme v rámci naší spolupráce s Unipetrolem a využijeme na běžné zarybnění. V současné době se bohužel na sádkách potýkáme s důsledky kritického nedostatku vody.
Ekologické centrum si pro děti připravilo několik zábavných aktivit: „Povídali jsme si s dětmi o tom, že voda je vzácná, že s ní nemáme plýtvat, a jak ji co nejméně znečišťovat. Připravili jsme si ekologické pojmy v křížovce. Děti také lovili v rybníčku odpadky a následně je museli správně roztřídit,“ upřesňuje Martina Černá, vedoucí Ekologického centra Most.
Skupina Unipetrol spolupracuje s místními rybáři ze Severočeského územního svazu od roku 2010. Množství ryb vysazených od té doby do Bíliny, se již blíží k šesti tisícům kilogramů. Řeka Bílina od pramene v Loučenské hornatině Krušných hor až do Ústí nad Labem, kde se vlévá do Labe, měří 83,6 km. Protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila a stále se zlepšuje.
Kromě Bíliny se Unipetrol společně s rybáři stará také o Labe. Ryby jsou vysazovány v Neratovicích v těsné blízkosti provozu společnosti Spolana, která je součásti skupiny Unipetrol, ve spolupráci s místní organizací rybářů. O čistotě vody v okolí výrobního areálu Spolany svědčí opakované rybářské závody i pravidelný monitoring stavu a kondice tamní rybí populace. V samotném areálu Spolany probíhá navíc projekt ochrany sokola stěhovavého ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife. Od letošního roku se v areálu chovají také včely. Ve spolupráci se Svazem českých včelařů byly instalovány tři úly s roji včel medonosných. Kvalitu a výbornou chuť stočeného medu potvrdila akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského. O čistotě výrobního areálu a jeho okolí svědčí velký počet chráněných a ohrožených druhů živočichů, kteří jsou velmi citliví na kvalitu životního prostředí. Například dočišťovací nádrž je vyhledávaným útočištěm vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného. (6.11.2018)