Díky Nadaci ČEZ již krášlí republiku přes 92 tisíc stromů. Granty pro města a obce na výsadbu zeleně jsou opět otevřené

Lípy, habry, jabloně, či třeba keřové růže a další druhy dřevin zapouštějí kořeny v obydlených místech i volné krajině díky grantovému řízení Nadace ČEZ Stromy už osm let. Doposud bylo podpořeno 400 projektů zaměřených na výsadbu zeleně a obyvatelé měst a obcí zasadili 92 125 stromů a další zeleně. Jeden strom za svůj život přitom z atmosféry odebere přibližně jednu tunu CO2.
Celkově tak stromy vysazené za podpory Nadace ČEZ zadrží přes 92 tisíc tun CO2. Ochrana životního prostředí je podstatou grantového řízení Stromy, které Nadace ČEZ každoročně vypisuje od roku 2011. Loni obcím Skupina ČEZ se svou nadací darovala na výsadbu 3,7 milionu korun.
„Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává a nás těší, že jim můžeme vycházet vstříc a zároveň tak přispět ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek. Vždy máme radost, když vidíme, že obec do výsadby zapojí děti, které tak mají od útlého věku možnost uvědomit si, jak jsou stromy důležité,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Stromy doprovázejí naše cesty odjakživa, proto jejich vykácení nebo špatný stav málokdy unikne naší pozornosti. Obvykle považujeme lokality s bohatou zelení za přívětivější. Stromy ale zdaleka neplní jen estetickou funkci. Šikovně umístěná zeleň také snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu a tlumit výkyvy teploty. Funguje jako významný producent kyslíku, částečně vzduch zbavuje škodlivých plynů a pachů a slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna.
Jarní granty jen do konce ledna
Grant Stromy otevřela Nadace ČEZ i letos. Nadační příspěvek v maximální výši 150 tisíc korun mohou města a obce získat například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Jednou z podmínek je výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Samosprávy, které chtějí výsadbu realizovat na jaře, si ale musí s podáním žádosti pospíšit: termín končí 31. ledna. Druhé kolo přijímání žádostí do grantového řízení Stromy  v rámci podzimní výsadby končí 31. května.  Každá obec či město mohou o příspěvek požádat jednou za rok.
Od začátku existence grantového řízení do současnosti zapustilo kořeny do země už na čtyři sta alejí, stromořadí či keřových parků. Výsadbu desítek z nich podpořili sportovními aktivitami uživatelé aplikace EPP – Pomáhej pohybem, například stromy podél turistické cesty v Úhlejově na Jičínsku, kudy vede každoročně pochod Po stopách rytíře Zbyhoně. V některých případech volí města a obce malé sazenice, jindy se sází již vzrostlé stromy. Mezi oblíbené druhy patří lípa, habr, javor a ovocné stromy, například meruňky, třešně, slivoně a hrušně.
Věděli jste, že:
Stromy jsou obrovské chladicí systémy bez účtů za elektrickou energii? Využívají sluneční energii na přeměnu kapalné vody ve vodní páru, čímž chladí svoje okolí. Za horkého počasí je povrchová teplota lesa srovnatelná s teplotou vodní hladiny blízkého rybníka, zatímco nedaleká suchá louka a silnice s asfaltovým povrchem jsou o více než 20 °C teplejší. Energetický ekvivalent chlazení výparem je přibližně 70 KWh na každých 100 litrů transpirované vody, což je energie srovnatelná s výkonem klimatizačních zařízení pro dvě domácnosti. (22.1.2019)