Dnes je Světový den životní prostředí. MŽP a indická ambasáda společně vysázejí 150 stromů

První lípu jako symbol české státnosti a svobody 5. 6. slavnostně vysadila indická velvyslankyně J.E. Narinder Chauhanová spolu s náměstkem Ministerstva životního prostředí Vladislavem Smržem na půdě Indického velvyslanectví v Praze. Světový den životního prostředí je totiž i ideální příležitostí k oslavě 150. výročí narození Mahátmy Gándhího, kterého si celý svět připomíná i pro jeho inspirativní filozofii nenásilí a úctu k přírodě.
Paní velvyslankyně Narinder Chauhanová zahájila slavnostní akt slovy:  "Celý svět zná Gándího filosofii a pojetí nenásilí. Mnohem méně jej ale známe jako velkého environmentalistu. Sázení stromů je dobrým způsobem, jak si tuto vyjímečnou osobnost připomínat."
Na počest Mahatmovi Gándhímu a přírodě bude letos na podzim ještě vysazeno dalších 149 stromů, které pro tyto účely věnuje Ministerstvo životního prostředí. Pro výsadbu ovocných stromů tradičních druhů a odrůd MŽP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vybralo lokalitu v chráněné krajinné oblasti Český ráj u obce Vyskeř.
"Jsem potěšen, že dnešní výsadbou symbolické lípy s pokračováním na podzim v Českém ráji můžeme oslavit dnešní celosvětově významný den 150 stromy - tím nejlepším darem pro životní prostředí, živou přírodou," říká náměstek MŽP Vladislav Smrž.
Celá akce koresponduje s tématem letošního Světového dne životního prostředí Organizace spojených národů, který doprovází kampaň #BeatAirPollution . Jejím cílem je zvyšovat povědomí o problematice znečištění ovzduší a inspirovat k jeho řešení. Jedním z nich je výsadba a ochrana stromů, které slouží např. jako přirozené vzduchové filtry i "klimatizace".
Sázení stromů u příležitosti Světového dne životního prostředí je také symbolickým příspěvkem Ministerstva životního prostředí k nové celonárodní iniciativě Sázíme budoucnost, za kterou stojí právě MŽP spolu s ministrem Brabcem a Nadace Partnerství. Ta odstartuje letos na podzim a měla by v následujících několika letech po celé České republice vysázet deset milionů stromů, které v sídlech a volné krajině významně pomáhají zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha, půdní eroze nebo přehřívání měst. (5.6.2019)