Dodavatelský řetězec 4.0 – výhled do roku 2022 ve výrobě

Úvod aneb proměna cihel v domov
Téma Průmyslu 4.0 se nejen ve výrobě šíří již dlouhou dobu. Význam tohoto pojmu se navíc vyvíjel a vyostřoval s tím, jak byla jeho teorie uvedena do praxe a budoucnost výroby se stala méně hypotetickou a více ustálenou.
Pokud se ptáte, co bude dál s výrobou, existuje jednoduchá odpověď. Příštích dvanáct měsíců zkrátka přinese více: více porozumění, více dovedností a více implementace, přičemž vše se bude stavět spíše na tom, co máme dnes, než na zavádění nějakého nového směru.
Komponenty naší budoucnosti Průmyslu 4.0 jsou již z velké části dostupné. Podíváme-li se na metodiky digitálního twinningu (twinning = nástroj Evropské komise pro spolupráci mezi institucemi veřejné správy členských států EU a tzv. přijímajícími zeměmi), roboty jako běžně dostupnou komoditu a digitalizované výrobní linky, které lze monitorovat, řídit a předělávat agilnějším způsobem, dalo by se říci, že máme všechny kostky Průmyslu 4.0 v hrsti a jen z nich musíme postavit domov, ve kterém může sídlit budoucnost výroby.
Kontext: Dodavatelský řetězec 4.0
Kontext výroby se však poměrně rychle mění a dodavatelské řetězce se věrně vyvíjejí spolu s průmyslovými obory, jejichž prostřednictvím přepravují své zboží a služby. Pokud je toto éra Průmyslu 4.0, má smysl uvažovat o dodavatelských řetězcích podobným způsobem. Nyní probíhá dodavatelský řetězec 4.0.
Na jedné straně odhalily realitu dodavatelského řetězce lépe než kdy předtím právě obstrukce způsobené pandemií. Desítky let offshoringu se vyvinuly ve složitou globální pavučinu hodnot, která sice může přinést značné nákladové výhody, ale také se může ukázat jako velmi křehká, když je vystavena tlaku; vzpomeňme si například na dominový efekt, kdy kontejnerová loď Ever Given najela loni v březnu na mělčinu v Suezském průplavu, nebo také na složitost Brexitu, mezinárodní vztahy a nedostatek klíčových materiálů, jako jsou polovodiče.
Nyní je tu jasný impuls jak k opětovnému vyvážení analýzy nákladů a přínosů takových systémů, tak pro výrobce, aby přehodnotili obchodní struktury způsobem, který upřednostňuje odolnost. Výrobci strojů se například budou snažit prodat hodnotu odolnosti – myšleno v tomto kontextu jako kratší a bezpečnější dodací lhůty a velikost portfolia s možnostmi přizpůsobení, které nebyly dříve dostupné kvůli dlouhým logistickým řetězcům.
Tato restrukturalizace jde ruku v ruce se zmíněným budováním domova Průmyslu 4.0 a rovněž agilitou a nákladovými výhodami OT/IT konvergence.
Environmentální kontext
Na druhé straně jsou nyní v plné síle pociťovány požadavky na reakci na klimatickou krizi na každé úrovni společnosti, a to takovým způsobem, na který bude muset výroba naléhavě reagovat. Příležitost lokální výroby energie z obnovitelných zdrojů je zřejmá, ale pro mnohé bude znamenat také velké transformační úsilí spočívající v přeměně výrobních linek tak, aby vyhovovaly spíše stejnosměrnému napájení (DC) než střídavému (AC) vstupu sítě. I to zásadně ovlivní aritmetiku toho, kde a jak se odehrává výroba. Ačkoli tato adaptace obnáší krátkodobé problémy, dlouhodobé přínosy je jasně převažují. V širším měřítku existuje také výhoda pro životní prostředí spočívající ve fyzickém zkracování dodavatelských řetězců.
Nový směr výroby tedy není o technologiích budoucnosti, ale výhradně o znalostech, myšlení a dovednostech. Například hodnota digitálního twinningu bude jistě chápána a implementována v širším měřítku, protože demonstruje výhodu v adaptování se na měnící dodavatelské řetězce a realitu trhu. Síťová provozní technologie se rovněž začne prodávat na základě výhod, které může přinést pro snížení emisí – a také díky odolnosti vůči obstrukcím, jako je pandemie.
Závěr: dvojitý tlak se sdíleným výsledkem
To vše znamená, že bychom měli očekávat měnící se kontext výroby formalizovaný do iniciativ a rámců: výsledky, jako jsou certifikační schémata pro dopad na životní prostředí, silnější tlak na přilákání různých nových talentů do lidských zdrojů ve výrobě, mezioborové otevřené standardy a investice do digitální on-shore produkce. To vše bude tím, co učiní ze slibů Průmyslu 4.0 a Dodavatelského řetězce 4.0 každodenní realitu.
Zatímco kontext výroby se rychle mění, součásti, které umožňují průmyslovým hráčům reagovat na tyto požadavky, jsou již po ruce. Výrobci by se měli snažit udržet náskok před formálnějšími požadavky, jako jsou politické a regulační otázky, a také by se měli snažit prosazovat větší změny zevnitř, zlepšovat standardy a dovednosti s ohledem na řešení současného kontextu dodavatelského řetězce i rozvíjejícího se environmentálního kontextu, který bude v nadcházejících letech vyžadovat nové dovednosti a větší zaměření na udržitelnost. Pro více informací navštivte www.eaton.com (25.1.2022)