Dohoda ministrů životního prostředí o snižování emisí CO2 je maximum možného

 „Aktuální dohodu o snižování emisí CO2 z osobních aut do roku 2030 o 35 % považuji za maximum možného“, uvedla to v reakci na jednání Ministrů životního prostředí zemí Evropské unie 9. října 2018 v Lucembursku ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Ministři došli k dohodě po velmi komplikovaných jednáních.
Evropská komise v loňském roce navrhla, aby automobilky snížily průměrné emise CO2 u osobních automobilů a dodávek registrovaných v EU do roku 2025 o 15 % a do konce roku 2030 pak o 30 % oproti současnému cíli, který je vázán na rok 2021.
Během jednání některé státy EU však požadovaly daleko vyšší míru snižování emisí do roku 2030, na úroveň 40 % i více. Proti tomu se utvořila skupina zemí s významným zastoupením automobilového průmyslu včetně České republiky. Ty pak podporovaly návrh Evropské komise, případně cíle nižší.
Po dlouhých a vyhrocených jednáních se podařilo dohodnout redukční cíl pro osobní vozidla na úrovni 35 % a tak dosáhnout kompromisu, který bude základem pro další jednání v rámci trialogu.
„S přihlédnutím k velkému tlaku některých ambiciózních států může ČR považovat tento výsledek za nejlepší možný v dané situaci, kdy se zároveň podařilo do finálního textu zapracovat určité korekční faktory, jako např. posílení revizní klauzule cíle pro rok 2030 v roce 2023, zvýhodnění nízko-emisních vozidel v zemích, kde je jejich podíl na trhu doposud nízký, a podobně“, řekla v této souvislosti ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Česká republika od samého začátku vyjednávání upozorňovala, že předložený návrh Komise je velice ambiciózní. „Naší preferovanou variantou bylo snížit redukční cíle pro rok 2025 i 2030.  Naopak výrazné navýšení redukčních cílů, které bylo požadováno ze strany mnoha států, by znamenalo radikální přechod k elektrifikaci dopravy, a na to společnost, z mého pohledu, není připravena. Evropská unie si směrnicí o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva stanovila cíle pro zvyšování podílu všech alternativních paliv v dopravě. Tento návrh ovšem směřuje pouze k podpoře elektro-mobility. Neměli bychom také zapomínat, že vybudování infrastruktury pro alternativní paliva bude velice nákladné a časově náročné. Budeme proto spolu s ministerstvy životního prostředí a dopravy, případně dalšími resorty, a se zástupci automobilového průmyslu hledat cesty, jak se s navrženými cíli a opatřeními vyrovnat bez vážných hospodářských a sociálních důsledků,“ dodala ministryně Marta Nováková. (10.10.2018)