Domácí spotřeba nadále rostla

Ve 2. čtvrtletí 2019 se hospodářský růst udržel na úrovni předchozího čtvrtletí. Českou ekonomiku podpořila zejména domácí spotřeba, pozitivní vliv měl i růst bilance zahraničního obchodu.
Hrubý domácí produkt (HDP) se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,7 %. „Ekonomice v druhém čtvrtletí pomohla především spotřeba, a to domácností i vládních institucí. Hrubý domácí produkt rostl také díky výraznému zvýšení přebytku zahraničního obchodu. U investic jsme naopak v minulém čtvrtletí zaznamenali zmírnění růstu,“ hodnotí aktuální výsledky Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Ve 2. čtvrtletí se dařilo zejména službám. Relativně silný růst hrubé přidané hodnoty (HPH) si udržel obchod, doprava, ubytování a pohostinství (3,8 %). Nad ostatními vynikala dynamika informačních a komunikačních činností (8,9 %). V případě zpracovatelského průmyslu meziroční růst HPH zpomalil na 1,2 %, na úspěšný loňský rok navázalo stavebnictví (3,6 %).
Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,8 %, nejméně od roku 2014. „Situace na trhu práce se po napjatém loňském roce mírně zklidnila. Míra nezaměstnanosti už neklesala a pohybovala se na úrovni dvou procent. Zpomaloval rovněž růst průměrné mzdy. Ta ve 2. čtvrtletí překonala 34 tisíc korun a meziročně se zvýšila o více než sedm procent,“ říká Karolína Zábojníková, vedoucí oddělení svodných analýz ČSÚ. Reálná dynamika průměrné mzdy dosáhla na 4,3 %.
Do reálného růstu výdělků se výrazněji promítal cenový vývoj. Meziroční růst spotřebitelských cen totiž ve 2. čtvrtletí zrychlil na 2,8 %. Nejvíce k tomu přispěly ceny bydlení a energií, které se zvýšily o 5,7 %. Posílil také růst cen potravin, které ovlivnilo výrazné zdražení zeleniny, zejména brambor.
Další detaily přináší aktuální analýza ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-ekonomiky-ceske-republiky-2-ctvrtleti-2019. (13.9.2019)