Druhá výzva k předkládání návrhů projektů ekonomické diplomacie na rok 2019

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo zastupitelským úřadům ČR druhou výzvu k předkládání návrhů projektů ekonomické diplomacie pro realizaci v druhé polovině roku 2019.
Projekty ekonomické diplomacie podporují setkávání českých exportérů či zástupců z akademické půdy s potenciálními zahraničními partnery. Nabízejí tak skvělou příležitost pro prezentaci na zahraničních trzích, získávání a rozvíjení kontaktů a sdílení zkušeností. Projekty jsou realizovány zastupitelskými úřady a jsou organizovány v různých formách jako semináře, výstavy, konference, kulaté stoly, podnikatelské mise aj.
Návrhy projektů připravují zastupitelské úřady ve spolupráci s dalšími rezorty zapojenými do společného nástroje financování ekonomické diplomacie a mohou být předkládány do 15. května 2019. Mezirezortní komise poté návrhy posoudí z odborného hlediska a rozhodne, které z nich se budou skutečně realizovat. Při jejich přípravě se doporučuje využít Mapu globálních oborových příležitostí.
České firmy a instituce, které mají zájem rozšířit své obzory a zapojit se do některého z projektů, mohou kontaktovat příslušné zastupitelské úřady. Seznam schválených projektů bude zveřejněn po rozhodnutí příslušné komise. (30.4.2019)