Duben byl ve znamení velikonočních nákupů

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy (včetně Velikonoc) v dubnu zvýšily reálně o 5,4 %, bez očištění o 6,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v dubnu reálně o 0,2 %, přičemž za potraviny vzrostly o 1,7 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 1,4 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2019 i 2018) zvýšily o 5,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,0 %, za potraviny o 5,6 % a za pohonné hmoty o 3,0 %.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,9 %. Tržby za potraviny vzrostly o 10,0 %, za nepotravinářské zboží o 5,4 % a za pohonné hmoty o 3,0 %. Rozdíl mezi neočištěnými a očištěnými daty připadl na vrub zejména vlivu Velikonoc. V loňském roce se nákupy na Velikonoce realizovaly koncem března, letos až v dubnu.
Nejvyšší růst zaznamenal prodej internetových obchodů a zásilkových služeb (o 20,0 %). Vyšší nákup potravin, podpořen velikonočními svátky, se projevil růstem tržeb v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 10,4 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 3,7 %. Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím vzrostly tržby za počítačová a komunikační zařízení o 15,4 %, za výrobky pro domácnost o 4,7 %, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 4,0 % a za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,0 %. Naopak tržby klesly ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví o 1,9 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a potravin. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly reálně meziměsíčně o 1,3 %. Meziročně se tržby zvýšily o 0,7 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně vzrostly o 2,7 %, naopak za opravy motorových vozidel se snížily o 6,2 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases (5.6.2019)