DZ Dražice zahájila spolupráci s klastrem Česká peleta

Největší český výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží DZ Dražice navázal spolupráci s národní asociací Česká peleta, jejímž hlavním cílem je podpora a propagace vytápění tuhými ekopalivy: peletami, briketami a dřevem. Klastr je členem předsednictva Evropské rady pro pelety EPC (European Pellets Council) a spravuje mezinárodní certifikační systémy ENplus® a GoodChips®.
Cílem vzájemné spolupráce je posílení českého trhu s obnovitelnými zdroji energie, na kterém mají své nezastupitelné místo i tuhá ekopaliva (pelety a brikety z dřevní či rostlinné biomasy, případně palivové dřevo) a zařízení na jejich spalování (kotle na pelety s automatickým přikládáním, zplynovací kotle na brikety a dřevo, krbová kamna nebo krby). Tyto šetrnější alternativy k fosilním palivům totiž vynikají vysokou výhřevností, nízkým obsahem popelovin a vody či menšími nároky na skladovací prostory. 
Obě partnerské společnosti – DZ Dražice i Česká peleta – dále kladou důraz na šíření povědomí o možnostech optimalizace topných systémů, jejichž součástí jsou zařízení na spalování tuhých ekopaliv. K té přispívá i instalace přídavného zařízení, tzv. akumulační nádrže (např. typu NADS, NAD, NADO, NADOS), která zajišťuje nepřerušovaný odběr tepla dodávaného různými zdroji vytápění a ukládání jeho přebytků pro následné využití. Díky tomu, že daná zařízení fungují na plný výkon, se dosáhne nejvyšší účinnosti využití paliva, nejnižších emisí znečišťujících látek a podstatného snížení provozních nákladů. 
„Aktivity asociace Česká peleta jsou velmi blízké naší firemní filozofii, která stojí za vývojem dražických environmentálně šetrných ohřívačů vody a akumulačních nádrží do topných systémů. Věříme, že ze vzájemné spolupráce budeme těžit nejen my, ale především uživatelé našich produktů. A že tím přispějeme ke zlepšování životního prostředí v České republice,“ vysvětluje Lukáš Formánek, technický ředitel společnosti DZ Dražice. Na něj navazuje Vladimír Stupavský, předseda asociace Česká peleta, jejímiž členy jsou nejen výrobci a prodejci tuhých ekopaliv a zařízení na jejich spalování, ale také výzkumné a zkušební ústavy či vysoké školy: „V České republice používá dřevní pelety k vytápění už skoro 40 tisíc domácností a firem. Málokdo ví, že jsme peletovou velmocí, vyrábíme třikrát více paliva, než sami spotřebováváme, a po Německu jsme druzí na světě ve výrobě nejvyššího podílu vysoce jakostních pelet s označením ENplus A1. Za tento rozmach vděčíme také široké škále kvalitních kotlů na biomasu domácí produkce, které fungují nejefektivněji právě se zapojením akumulačních nádrží.“   (22.10.2020)