Evropě chybí kvalifikovaní IT specialisté – nová studie přibližuje problém digitální propasti a kroky k jejímu překlenutí

Technologický pokrok urychlený celosvětovou pandemií zcela proměnil skladbu dovedností, po nichž je na pracovním trhu největší poptávka. Digitální gramotnost, která byla na přelomu tisíciletí výhodou, se stala samozřejmostí, a raketovým tempem stoupá zájem o kvalifikované síly s IT specializací. Těch je ovšem výrazný nedostatek. Abychom mohli této stále se prohlubující digitální propasti lépe porozumět, vznikla ve spolupráci společností Huawei, ALL DIGITAL a EY komplexní Bílá kniha zaměřená na digitální dovednosti a talent v EU, která byla nyní slavnostně představena veřejnosti na události v Bruselu.
Data hovoří jasně – před začátkem pandemie bylo v rámci EU zaměstnáno 8,4 milionů IT specialistů, přesto měla více než polovina evropských firem problém sehnat kvalifikované odborníky. Na trhu práce bylo v tomto oboru přes 350 tisíc neobsazených pozic, ovšem i místa, která byla obsazena, se nezřídka objevovaly výrazné rozdíly v jejich dovednostech. Dle průzkumu nemá dostatečnou kvalifikaci jeden z pěti zaměstnaných specialistů. Aby byla Evropa připravena splňovat požadavky digitálního věku, je potřeba se v rámci Evropské unie zaměřit na rozvoj digitálních talentů. Podle nově zveřejněné bílé knihy budeme ovšem muset celoplošně zvýšit naše úsilí.
Odborníci se shodují, že je důležité začít se vzděláváním talentů co nejdříve, nicméně ještě před třemi lety zůstávala každá pátá evropská domácnost bez vysokorychlostního připojení k internetu. „Potřebujeme vynaložit větší úsilí a další investice na zvyšování digitálních dovedností, abychom lidem poskytli výbavu naléhavě nutnou pro férový a úspěšný přechod k digitálnímu a zelenému světu. Vlády, průmysl a vzdělávací a školící instituce by na tomto měly úzce spolupracovat,“ prohlásila Chiara Riondino, vedoucí oddělení odborného vzdělávání a přípravy při Evropské komisi.
Rozvoji IT dovedností se dlouhodobě věnuje spoluautor studie, technologická společnost Huawei, která od roku 2008 vede celosvětový studentský program Seeds for the Future, jehož se letos na podzim už posedmé budou moci zúčastnit i čeští studenti. „Spolupracujeme s našimi partnery po celém světě na rozvoji robustnějšího ekosystému digitálních talentů a podpoře širšího digitálního začlenění. Věříme, že digitální talent bude hrát zásadní roli v rozvoji digitální ekonomiky,“ uvedl Tony Ťin, hlavní představitel společnosti Huawei pro evropské instituce. „V průběhu následujících pěti let investujeme do programů na podporu talentů 150 milionů EUR a očekáváme, že tím přineseme užitek více než třem milionům dalších lidí. Výhody digitálních technologií chceme přinést všem,“ dodal Ťin. Svými programy již Huawei pomohla více než 1,5 milionu lidí napříč 150 zeměmi a vzdělávací aktivity nabízí na míru talentovaným zájemcům bez ohledu na věk.
Bílá kniha je strukturována do pěti hlavních sekcí zaměřených na vylepšení a rozšíření možností vzdělávání v oblasti ICT, kultivaci talentů, podporu žen v oboru, důležitost vzájemné spolupráce a investování do digitalizace veřejných služeb. „Bílá kniha o digitálních dovednostech v Evropě je zpráva přinášející mimořádné postřehy a zdůrazňující strategie a iniciativy k řešení nedostatku digitálních dovedností v EU. Zvláštní pozornost věnuje krokům, jež musí podniknout odvětví i politici, aby bylo malé evropské generaci zajištěno získání dovedností, které jsou potřeba k úspěšnému fungování v moderní digitální ekonomice,“ prohlásil Peter Palvolgyi, CEO společnosti ALL DIGITAL.
Ještě před vydáním studie se Huawei, ALL DIGITAL a EY zaměřily na zvyšování povědomí o propasti v digitálních dovednostech a pomocí rychlého kvízu dávají široké veřejnosti možnost zjistit, jaké konkrétní digitální dovednosti potřebuje vylepšit. Následně jsou dotazovaní rozděleni do šesti skupin, jejichž definice má pomoci zosobnit přístup k digitálním nedostatkům a nastínit kroky k jejich překlenutí. Zatímco Bílá kniha zkoumá základní příčiny propasti v digitálních dovednostech v souvislosti s ICT talenty, kvíz zvyšuje povědomí o našich vlastních nedostatcích v oblasti digitálních dovedností a umožňuje širší pochopení celého problému.
Kvíz: https://www.europeandigitalskills.eu/quiz/, Bílá kniha: https://www.europeandigitalskills.eu/white-paper/ (30.4.2022)