Evropská komise schválila záměr MPSV ještě více podpořit sociální služby a služby péče o děti

Evropská komise schválila 24. 1. druhou revizi Operačního programu Zaměstnanost, díky které je možné poskytnout další prostředky na rozvoj sociálních služeb. Na revizi navazují i přesuny financí na provoz dětských skupin. Celkem půjde o navýšení podpory do těchto oblastí o 4,5 mld. Kč.
V praxi to znamená, že výzva určená na rozvoj sociálních služeb na úrovni krajů byla navýšena o 1,5 miliardy korun. Kraje tak mohou žádat o peníze na podporu azylových domů, domů na půl cesty, sociálně terapeutických dílen a řady dalších aktivit až do konce tohoto roku - k dispozici je souhrnně ještě 2,8 mld. Kč.
V oblasti podpory služeb péče o děti, které pro rodiče zajišťují lepší podmínky ke sladění soukromého a profesního života, pak bude v roce 2019 vyhlášena řada nových výzev. V tuto chvíli jsou připraveny výzvy s alokací 3,2 mld. Kč, které umožní pokračování provozu všech stávajících dětských skupin, které o to budou mít zájem. Na webu www.esfcr.cz budou vyhlášeny v průběhu února a března.
Zhruba v polovině roku je doplní další výzvy, na které je vyčleněno 300 mil. Kč a které umožní i vznik nových zařízení. Plánována je i výzva na podporu školních klubů. Ty by měly sloužit dětem na 1. stupni základních škol.
„Velmi mne těší, že zlepšení postavení rodičů na trhu práce je prioritou nejen pro naše ministerstvo, ale i pro Evropskou komisi. Je dobrou zprávou, že společně dokážeme reagovat na aktuální hospodářskou situaci a zajistit, že evropské peníze jsou využívány tam, kde jsou skutečně potřeba,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
K vyhlášení je připravena i výzva podporující rovnost žen a mužů na trhu práce, která zahrnuje témata jako spravedlivé odměňování, flexibilní formy práce či uplatňování žen v technických, vědních, ICT a podobných oborech. Na webu www.esfcr.cz se objeví v únoru a na projekty půjde až 240 mil. Kč. (29.1.2019)