Exportní výzkum DHL: Riziko „obchodní války“ s USA vnímá jako ohrožení 30 % exportérů

Společnost DHL Express vyhlásila výsledky letošní 27. vlny Exportního výzkumu DHL, který naznačuje nárůst exportního sebevědomí a optimistická očekávání pro další období. Jak z výzkumu vyplývá, situace českých exportérů zůstává nadále stabilní a spíše pozitivní, co se objemu exportu týče. V uplynulých 12 měsících exportéři zaznamenali především nárůst či stagnaci objemu exportu a obdobný vývoj předpokládají i v příštím roce.
Exportní výzkum již od roku 1999 mapuje názory nejvýznamnějších českých exportních firem na aktuální exportní trendy, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a hodnocení budoucího vývoje. Výzkum se provádí na základě dotazování ředitelů a členů top managementu 300 významných českých exportních firem z databáze spravované výzkumnou agenturou GfK.
„Letošní ročník přinesl opravdu zajímavé výsledky. V číslech se projevily tenze související s přibývajícími tržními bariérami: exportéři ještě častěji než loni vnímají jako riziko pro export restrikce, embarga či sankce, například vůči Rusku, a růst cel. Zde jde zřejmě spíše o předtuchu v souvislosti s děním v USA. Riziko „obchodní války“ s USA vnímá jako ohrožení 30 % exportérů. Do toho exportéry nadále trápí rizika spojená s kurzy měn a nedostatek pracovních sil, a to výrazněji než loni,“ shrnul výzkum obchodní ředitel pro DHL Express Českou republiku Jakub Tomšovský s tím, že dobrou zprávou pro evropskou soudržnost může být snížení podílu exportérů, kteří považují za pravděpodobné zahájení jednání o odchodu dalších států z EU. Příklad Británie byl zřejmě dostatečně odstrašujícím.
Český export běží na plné obrátky
„Počet exportérů, jejichž objem exportu v posledních 12 měsících vzrostl, se meziročně nezměnil – stejně jako vloni zmiňují ve svých odpovědích nárůst objemu exportu 4 exportéři z 10. Obdobný podíl vývozců uvádí, že objem exportu společnosti zůstal meziročně na stejné úrovni. Po loňském mírném poklesu podílu společností deklarujících snížený objemu exportu se jejich letošní podíl vrátil na úroveň roku 2016, kdy pokles exportu zaznamenalo 16 %. V
odpovědi na otázku týkající se výhledu pro příštích 12 měsíců, je podíl exportérů očekávajících stagnaci v objemu vývozu (48 %) téměř vyrovnaný s podílem exportérů očekávajících nárůst (46 %),“ uvedl Jakub Tomšovský z DHL Express.
Co se týče vnímání podmínek pro export českými vývozci, zastavil se letos trend pozvolného nárůstu podílu exportérů zastávajících názor, že podmínky pro export firem se zhoršují. Celkem 73 % vývozců hodnotí podmínky jako stabilní. To by se podle 70 % respondentů nemělo měnit ani v následujících 12 měsících. Za pozornost však stojí fakt, že za poslední čtyři roky vzrostl podíl těch, kteří očekávají negativní vývoj v této oblasti. V roce 2015 počítalo se zhoršenými podmínkami pro export 9 % vývozců, letos to je již 17 procent.
Obavy z hospodářské krize
Nejvýznamnějším faktorem napomáhajícím českým firmám k exportu je i v roce 2018 jejich vlastní aktivita. Na dalších místech exportéři nejčastěji uváděli zlepšení spolupráce s obchodními a vyšší poptávku a růst zakázek. Pětici nejdůležitějších faktorů pro růst exportu uzavírají stejně jako loni nový obchodní partner a nové technologie výroby. Za největší rizika pro český export považují tuzemští vývozci kurzové změny a nedostatek pracovních sil. U těchto dvou vnímaných rizik došlo k nejvýznamnějšímu meziročnímu nárůstu.
Výrazně více než v loňském roce vidí exportéři rovněž jako možná rizika pro český export celní bariéry a globální situaci celkově s důrazem na rizika plynoucí z restrikcí a sankcí, například vůči Rusku, a z případné další globální hospodářské krize. Největší příležitosti pro český export vidí letos exportéři především v ekonomické oblasti, a to hlavně v nových trzích a u nových obchodních partnerů, dále pak v inovacích a ve vyšší konkurenceschopnosti českých firem. Více než loni hledí exportéři na politickou situaci jako na možnou příležitost českého exportu.
Příležitost na německém, ruském i čínském trhu
Jak z 27. vlny Exportního výzkumu dále vyplývá, téměř všichni čeští exportéři exportují do zemí Evropské unie. „Stejně jako loni je to 98 % firem. Druhým nejčastějším teritoriem pro export je Rusko a země bývalého Sovětského svazu, kam se svými produkty a službami míří 45 % českých vývozců, v pořadí třetím pak země Severní Ameriky. V porovnání s předchozím rokem došlo k významnému nárůstu podílu firem, které v uplynulých 12 měsících vyvezly své zboží do všech sledovaných oblastí (s výjimkou EU s dlouhodobě stabilním podílem exportujících), přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán v případě exportu do zemí Severní Ameriky, Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu a do zemí Jižní Ameriky. Více než tři čtvrtiny exportérů očekávají, že v příštích 12 měsících se počet zemí, do kterých vyvážejí, nezmění. Růst předpokládá necelá pětina firem,“ komentoval výsledky výzkumu konzultant GfK Czech Petr Megela.
Firmy, které predikují růst počtu zemí, do kterých budou v nejbližších 12 měsících exportovat, podle výsledků průzkumu nejčastěji předpokládají, že rozšíří své odbytiště do zemí EU a do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. V porovnání s loňským rokem se pak zvýšil podíl firem předpokládajících rozšíření exportu do zemí Severní a Jižní Ameriky.
Pětice zemí, které podle českých exportérů představují největší exportní příležitosti do budoucna, se v porovnání s loňským rokem nezměnila. Čeští exportéři nadále nejčastěji vidí největší příležitosti v případě vývozu do Německa. Na druhém místě je stále Rusko, na třetím pak Čína, která si „polepšila“ v žebříčku o dvě pozice. Za Čínou následují Polsko a Slovensko.
Brexit jako komplikace
Letošní výzkum tradičně zkoumal také to, jak čeští vývozci vnímají aktuální události, a to z
hlediska toho, jak by mohly v příštích 12 měsících ovlivnit český export. „Ze zkoumaných
možných událostí vnímají čeští exportéři jako nejvíce pravděpodobné zpomalení ekonomiky, a to jak v rámci celé EU, tak i v rámci ČR. Tyto události vnímá jako možné výrazně vyšší podíl firem než v loňském roce. Naopak méně často než loni firmy očekávají, že některá z dalších zemí zahájí jednání o odchodu z Evropské unie,“ uvedl dále Petr Megela z GfK Czech. Pokud exportéři hodnotí jako pravděpodobné nějaké kurzové změny v příštích 12 měsících, pak častěji oslabení Eura vůči koruně než jeho posílení.
Téměř třetina českých exportérů (30 %) je také toho názoru, že případná „obchodní válka“ mezi USA a EU by ohrozila jejich exportní aktivity. S rostoucím podílem exportu na obratu firmy rostou i obavy firem z „obchodní války“ s USA. Dvě třetiny českých exportérů se však necítí významně ohroženy.
V souvislosti s pokračujícími jednáními ohledně odchodu Velké Británie z EU narůstá meziročně podíl exportérů očekávajících negativní dopad Brexitu na český export a exportní politiku ČR. Tyto obavy meziročně celkově vzrostly o čtyři procentní body. Největší obavy mají firmy z možných nových pravidel při obchodování s Británií a clení zásilek. Do Velké Británie vyváží 39 % českých exportérů. U naprosté většiny z nich (91 %) objem exportu do Velké Británie nepřesahuje 20 % celkového exportního objemu.
S e-shopy do západní Evropy
Stejně jako loňský, tak i letošní 27. Exportní výzkum DHL byl zaměřen na oblast e-commerce a její využívání u českých exportérů. „Výsledkem našich zjištění je, že produkty a služby prostřednictvím e-shopu nabízí nebo plánuje nabízet necelá třetina exportérů. Mezi těmi, kteří již produkty on-line nabízejí nebo o tom uvažují, jich více než 50 % prodává či plánuje prodávat prostřednictvím e-commerce i v zahraničí,“ doplnil Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku. Expanzi do zahraničí prostřednictvím e-commerce by podle exportérů pomohla marketingová podpora, nižší cena přepravy a nižší cena a vyšší spolehlivost zahraničního platebního styku, v tom se názory exportérů proti loňsku výrazně nezměnily. (16.10.2018)