Hasičská fontána se stala kolektivním rekordmanem roku 2018

Největší vodní světelnou show, Hasičskou fontánu Praha, uspořádal Hasičský záchranný sbor společně se Spolkem Hasičské fontány u příležitosti oslav 100 let české státnosti dne 2. června 2018 v Praze.
Celé velkolepé dílo se odehrálo na Rašínově a Hořejším nábřeží Vltavy a využity byly také Jiráskův a Palackého most. Zde se rozestoupilo 1 055 hasičů z 207 hasičských družstev z celé České republiky a vytvořilo za pomoci klasických motorových čerpadel, hadic a proudnic největší ručně ovládanou fontánu. Vodní proudy byly nasvíceny profesionální světelnou technikou, kterou tvořilo 102 světel. K rekordu bylo použito 455 hadic o celkové délce 7 km, kterými v průběhu rekordního pokusu proteklo 3 000 000 litrů vody. Choreograficky byla fontána zpracována na motivy české hymny, symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast autora Bedřicha Smetany a Slovanského tance č. 15 Antonína Dvořáka.. Světový rekord, jehož generálním mediálním partnerem byla Česká televize, byl zapsán do České databanky rekordů.
Jako kolektivní rekordman roku 2018 byla Hasičská fontána zvolena a slavnostně vyhlášena v rámci Galavečera rekordů v Pelhřimově 8. června 2019.
Slavnostní večer, který probíhal v Pelhřimově na Masarykově náměstí, doprovodil již 29. ročník festivalu Pelhřimov – město rekordů. V rámci sobotního večera mohli diváci obdivovat například obrovskou kráčející loutku s hlavou na úrovni střech okolních domů nebo ohňovou show. K dobré náladě zahráli a zazpívali Míša Rotterová a 3S Revival Banda s hity skupiny Tři sestry. (9.6.2019)