Hlavní turistická sezóna ve znamení růstu

Ve 3. čtvrtletí 2019 se meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 2,6 % a počet jejich přenocování o 1,7 %. Růst návštěvnosti pokračoval i v hlavní turistické sezóně.
Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2019 celkem 20,9 milionu nocí, což bylo o 1,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů vzrostl o 2,0 %, hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 1,2 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie 1* hotelů. Celkově se v hotelích počet přenocování zvýšil o 1,0 %, v penzionech o 5,6 % a v kempech o 0,6 %. Z pohledu regionů nejvyšší růst zaznamenal Plzeňský kraj (+9,1 %) s téměř stejnou intenzitou u nerezidentů (+9,7 %) i rezidentů (+9,0 %). Pouze ve dvou krajích došlo meziročně k poklesu počtu přenocování – na Vysočině o 2,7 % a v Pardubickém kraji o 2,0 %.
Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 7,5 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 2,6 %. Zvýšil se počet jak domácích, tak i zahraničních hostů. Rezidentů se ubytovalo o 840 tisíc více než hostů ze zahraničí. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 2,8 %, zahraničních o 2,3 %. Návštěvnost hotelů byla vyšší o 2,5 %, v penzionech se ubytovalo o 6,4 % více osob a kempy přivítaly stejný počet hostů jako loni. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky kromě Vysočiny, kde se snížil počet hostů z ciziny. Nejvyšší přírůstek zaznamenal Olomoucký kraj, ve kterém se ubytovalo o 9,2 % více osob než loni. Více než 5% růst zaznamenala ubytovací zařízení také v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji.
Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně z Německa. Hromadná ubytovací zařízení navštívilo v porovnání s předchozím rokem o 1,0 % více Němců. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili v letních měsících hosté z Polska (239 tisíc) s meziročním zvýšením o 15,5 %. Na třetím místě se umístilo Slovensko (233 tisíc hostů, meziroční nárůst o 5,7 %). Vyšší zájem o návštěvu Česka se projevil také u hostů ze Spojených států amerických (+6,5 %), Ruska (+8,7 %) nebo Itálie (+2,6 %). Naopak návštěvnost z Číny a Jižní Koreje ve sledovaném období klesala. Hostů z jižní části Korejského poloostrova přijelo o 14,5 % méně, a v součtu od začátku roku se jedná zatím o 7,1% pokles. Návštěvnost z Číny se meziročně snížila o 2,2 %. Také zájem Nizozemců o letní dovolenou u nás letos poklesl. Z Nizozemska přijelo o 2,8 % méně hostů a strávili v Česku o 5 % méně nocí než loni. (8.11.2019)