Hodiny kyvadlové

 

S kyvadlem se setkáváme po prvé u Leonarda da Vinci a J. Bessona (16. století), užívali ho k pohybu pump. K pohybu hodin užili kyvadla po prvé Galileo Galilei asi r. 1641 a poté Ch. Huygens, nezávisle na G., r. 1656. Ke kompenzaci změny délky kyvadla teplem vynalezl r. 1715 G. Graham kyvadlo roštové, ale u hodin ho užil až r. 1725 J. Harrison. R. 1922 ukázal inž. H. Schieferstein z Berlína, že racionálnější k. h. jsou s kyvadlem kývajícím svobodně, nikoli vázaně (s regulátorem) jako dosud.