Inovace začíná touhou něco změnit

S hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou o regionu budoucnosti, hospodaření s vodou i světlem, a o tom proč nosí inovace v srdci.
Jak hodnotíte uplynulý rok z pozice hejtmanky?
Středočeskému kraji se daří především finančně. Snižujeme dluh, investujeme, opravujeme silnice jako dosud žádná koalice v historii kraje. Podporujeme vědu, výzkum, inovace, ale i cestovní ruch. Zlepšujeme úroveň nemocnic a škol. Jsem na naše výsledky hrdá.
Velkou zásluhu na tom mají i zástupci měst a obcí, protože bez součinnosti s nimi by uskutečnění mnoha projektů nebylo možné. Zásadní je pro nás navýšení prostředků pro financování projektů se spoluúčastí z Evropské unie. Snažíme se v tom pomoci i obcím a městům například tím, že jim nabízíme předfinancování vhodných projektů z krajských fondů.
V červnu 2019 jste se oficiálně přihlásili k nové Inovační strategii ČR s názvem „The Czech Republic: The Country For The Future“. Ambicí středních Čech je být inovačním lídrem a pomoci ČR se během dvanácti let posunout mezi nejinovativnější země Evropy. Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?
Velice mě potěšila podpora pana ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který ocenil naše zapojení do naplňování nové Inovační strategie ČR. Středočeský kraj má pro to ty nejlepší předpoklady. Především dlouhodobou systematickou podporu inovací ze strany vedení kraje. A také zázemí v podobě vědecko-výzkumných infrastruktur, které poskytují důležité technologie a znalosti malým a středním firmám. Ty se pak stávají konkurenceschopnější nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku.
Právě věda a výzkum jsou naší předností. Z top 100 firemních investorů do výzkumu a vývoje (VaV) v EU má ve Středočeském kraji sídlo nebo pobočku hned 13 firem. V roce 2017 činily celkové investice do VaV ve Středočeském kraji 14 mld. Kč. Firemní sektor přitom z toho tvořil 85 %. Pro porovnání, v celém Česku je to pouze 55 %. Kraj má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, kolem 3 %.
Ve výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 zaměstnanců. Podnikatelský sektor v regionu reprezentuje téměř 30 000 firem. Spolu s Prahou tvoří Středočeský kraj 50 % vědecko-výzkumné kapacity ČR. Nachází se v něm přes 25 špičkových pracovišť v čele s centry nadnárodního významu a unikátními akademickými ústavy.
V průběhu loňského roku jste také oznámili záměr podpořit středočeské výzkumné organizace v oblasti lidských zdrojů. Jakým způsobem tato spolupráce probíhá?
Středočeské inovační centrum (SIC), náš hlavní nástroj na podporu inovací v regionu, uzavřel strategické partnerství s webovým portálem Researchjobs.cz. Ten se specializuje na inzerci pracovních pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI) v ČR. Díky vzájemné spolupráci a propojení webových stránek lze najít na webu SIC nové nabídky zaměstnání výhradně na území Středočeského kraje.
SIC také nabízí službu s názvem Welcome Office. Jedná se o pomoc zahraničním pracovníkům v začátcích jejich života a kariéry ve Středočeském kraji. Poskytujeme např. informace pro žadatele o vízum, o pracovních možnostech a možnostech investování, ale i obecné informace o regionu a životních podmínkách v něm.
Středočeský kraj se také uchází o podporu z prestižního programu Horizont 2020. Naším cílem je přivést do kraje až 30 zkušených vědců ze zahraničí, kteří zde budou působit v pěti výzkumných oblastech – biotechnologie a biomedicína, laserové technologie, kosmické technologie, energetika a digitalizace. Právě kvůli zaměření středočeských výzkumných center existuje v kraji potenciál pro rozvoj všech těchto oblastí, které jsou zároveň označované za klíčové strategické technologie pro budoucnost. Žádost nyní prochází hodnocením a výsledky budou známy v únoru 2020. V případě schválení dotace bude program realizován v období od května 2020 do dubna 2025.
Středočeský kraj má jako jediný z regionů podrobně zpracovanou strategii pro rozvoj měst a obcí. Můžete zmínit některé konkrétní projekty?
Například efektivní hospodaření s vodou. Středočeský kraj se této oblasti věnuje dlouhodobě. Začátkem roku 2019 inicioval založení platformy Aliance pro vodu, která je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy.
Naším cílem je pomoci městům a obcím při rozhodování, jakou cestou se vydat v případě obnovy nebo budování nové kanalizace či vodovodní sítě. V úzké spolupráci s odborníky z výzkumných organizací, soukromých sdružení i firem chceme poskytovat komplexní a aktuální informace, které lze využít k přípravě veřejné zakázky nebo výběru vhodné dotace.
Dalším příkladem je unikátní koncept inteligentního veřejného osvětlení, které využívá pouliční lampu jako univerzální nástroj. Kromě světla poskytuje také internet a energii pro dobíjení elektromobilů.
V obcích Středočeského kraje se nachází zhruba 200 tisíc lamp. Mnohé z nich jsou na strategických místech u škol, obchodů, úřadů, v blízkosti domácností. V současné době nelze u většiny regulovat intenzitu světla, což přináší větší náklady na energie, ale také způsobuje tzv. světelný smog. Ve spolupráci s odborníky z ČVUT, firmou Byzance a městem Český Brod jsme nainstalovali první etapu multifunkčních lamp, které se doslova přizpůsobují svému okolí. Jedná se o pilotní projekt ve středočeském regionu i v celé ČR.
Způsob řešení je ve své univerzálnosti zcela výjimečný a umožnuje celou řadu nadstavbových služeb. Zároveň jde o příkladnou ukázku přenosu znalostí a technologií z výzkumu do praxe. A to je přesně náš cíl. Vyhledávat dobré nápady a využívat je ve prospěch obcí a měst ve Středočeském kraji.
Jakým způsobem přibližujete inovace a vědecké výsledky laické veřejnosti?
Inovační potenciál Středočeského kraje spočívá v regionálních firmách, vědecko-výzkumných organizacích a hlavně v lidech. Protože inovace začíná v člověku, touhou něco změnit. Sebe, své okolí, podnikání, svět.
Majitel výrobní firmy se rozhodne investovat do nových strojů, aby měl kvalitnější výrobky a stal se konkurenceschopnější. Vědec se rozhodne vylepšit složení staršího léku proti rakovině prsu a vytvoří novou, ještě účinnější látku, která může pomoci mnoha pacientům. Starosta obce, kde mají problémy s vodou a velké výdaje za veřejné osvětlení, se rozhodne využít moderních technologií v oblasti vodohospodářství a úspornějších světel. To nejsou vymyšlené příklady, ale příběhy Středočeského kraje, které chceme vyprávět všem.
Proto jsme vytvořili projekt Inovace v srdci. Není to jen značka. Je to společná myšlenka, filozofie, životní styl. Pro vědce, studenty, podnikatele, starosty a nadšené obyvatele Středočeského kraje. Pro všechny, kteří chtějí hledat nové cesty a nová řešení.
Inovace v srdci má za cíl zpřístupňovat a popularizovat inovace a úspěchy široké veřejnosti i firmám a výzkumným ústavům, usnadňovat spolupráci a informovat o možnostech využití inovačního potenciálu Středočeského kraje. K tomuto účelu slouží také nový web inovacevsrdci.cz a facebooková stránka SIC. (10.1.2020)