IROP již rozdělil více než 100 miliard do regionů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil významný kulatý mezník. Již více než 100 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo rozděleno mezi 6 567 projektů po celé České republice. V přepočtu je tak na projekty rozděleno 79 % prostředků, které má IROP k dispozici. Z rozdělených peněz pak již bylo proplaceno příjemcům bezmála 40 miliard korun.
„IROP je program zaměřený na vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, kulturní památky a muzea a další. Díky širokému rozpětí podporovaných témat v IROP vzniká množství projektů, které přispívají ke zkvalitnění života v regionech, a jejich obyvatelé již nyní mohou využívat jejich přínosy. Peníze z EU tak napomohou nárůstu např. 886 km nově zrekonstruovaných silnic II. třídy, bude zrekonstruováno 154 památek, zrekonstruuje nebo se nově postaví 120 stanic integrovaného záchranného systému nebo podpoří rozšíření nebo vybudování 485 mateřských školek,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Projekt, který byl podpořen při dosažení stomiliardového milníku, je Škola otevřená světu a přírodě příjemce obce Krušovice s podporou ve výši 1,1 mil. Kč. Hlavním cílem projektu je vybudování a modernizace polytechnické učebny pro výuku matematiky, informatiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a pracovních činností. Kromě učebny bude také vybudován bezbariérový vstup do školy a bezbariérové sociální zařízení. Nová učebna přispěje ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů.
„Dokonce se nám podařilo i navýšit IROP o více než 6 miliard korun, z toho např. na mateřské školky jsme přidali 1,2 miliardy a na zdravotnictví 1,9 mld. Další navyšování nás ještě čeká. IROP plánujeme přidat dalších 11 mld. Peníze poputují hlavně na silnice II. a III. třídy, kde navýšíme o 8 mld., a základní školy, kde přidáme další 2 miliardy korun,“ dodává ministryně Klára Dostálová.
Většina peněz již byla rozdělena a pro žadatele zbývají poslední finanční prostředky, které budou během podzimu a zimy 2019/2020 určeny na modernizaci silnic II. a III. třídy a dále na infrastrukturu základních škol a nízkoemisní vozidla pro tzv. uhelné regiony (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj). Stále velký objem financí zbývá v 78. výzvě na snížení energetické náročnosti bytových domů (zateplování), kde po celé ČR mimo území hlavního města Prahy je do roku 2021 k dispozici ještě cca 3,3 mld. Kč.
Projekty nejenom že přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel České republiky, ale některé se díky kvalitnímu návrhu a provedení účastní i architektonických soutěží. V letošním ročníku Stavba roku 2019 je to pět staveb – projektů, které byly podpořeny z IROP. Jedná se o modernizaci unikátního vzdělávacího a výcvikového střediska hasičů ve Velkém Poříčí, dvě novostavby mateřských škol – v Benešově a Nové Rudě, přestavbu Střední zahradnické a technické školy Litomyšl a revitalizaci secesní budovy muzea východních Čech.
Na hladký průběh realizace projektů dohlíží Centrum pro regionální rozvoj České republiky, jehož pobočky v regionech pomáhají žadatelům a příjemcům k úspěšnému dokončení projektu. (12.11.2019)