IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, splnil na začátku prosince pravidlo n+3, které programům financovaných z evropských peněz stanovuje vyčerpat prostředky přidělené programu pro daný rok do tří let od doby přidělení, tedy do konce roku n+3. Limit čerpání pro IROP činí podle tohoto pravidla, které bylo letos aplikováno poprvé, 733 milionů EUR, v přepočtu přibližně 18,9 miliard korun. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.
„Těší mě, že IROP dosahuje tak dobrých výsledků, které svědčí o tom, že je program dobře připraven a spravován. Během roku 2018 realizace IROPu významně pokročila. Bylo vyhlášeno celkem 88 výzev pro předkládání žádostí o podporu za 129 miliard korun, přijato 10 208 žádostí o podporu v objemu 136 miliard korun a vydány právní akty pro 5 574 projektů v objemu 78 miliard korun. Rozděleno je již tak 70 % finančních prostředků,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Rok 2018 je klíčový pro čerpání všech programů financovaných z evropských peněz. Je to první rok, kdy je nutné vyčerpat limit stanovený tzv. pravidlem n+3 a kdy se také posuzuje pokrok realizace programu a naplňování jeho cílů v podobě věcných a finančních milníků. V obou případech může program, který nesplní tyto podmínky, přijít o část svých prostředků. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun. (18. 12. 2018)