Jak dlouho využívají mladí Evropané „mama hotely“?

Podle údajů Evropského statistického úřadu z roku 2017 „vylétají“ děti z rodinného hnízda stále později. Domácnost rodičů opouštějí mladí Evropané v průměru ve 26 letech, ale v každém státě EU je to jinak. Nejdříve se osamostatňují Skandinávci, nejpozději Chorvaté. A jak jsou na tom Češi?
Bydlení s rodiči
V roce 2017 žila v Evropské unii společně s rodiči více než čtvrtina (28,5 %) mladých lidí ve věku 25 až 34 let. Pohodlí domova si v této věkové kategorii více užívali muži (35,3 %) než ženy (21,7 %).
Ze všech členských států EU byl v roce 2017 podíl mladých lidí žijících s rodiči nejnižší v Dánsku (3,2 %), Finsku (4,7 %) a Švédsku (6,0 %). Naopak nejvyšší byl v Chorvatsku (59,7 %), na Slovensku (57,0 %) a v Řecku (56,3 %). V České republice dosáhl hodnoty 32 %.
V „mama hotelu“ nejdéle zůstávali mladí Chorvaté (31,8 roku) a Slováci (30,9 roku). Z domova se také moc nechtělo Malťanům (30,7 roku), Italům (30,1 roku), Bulharům (29,6 roku), Španělům (29,5 roku) a Řekům (29,3 roku). Před 25. rokem života se osamostatňovali mladí lidé v Estonsku (22,2 roku), Německu, Francii a Nizozemsku (shodně 23,7 roku) a ve Velké Británii (24,7 roku). Švédové opouštěli domov v 18,5 letech, Dánové v 21,1 letech, Finové v 22,0 letech a velmi brzy také Lucemburčané (20,1 roku). V Česku žije více než 1,2 milionu lidí ve věku 15 až 26 let. Průměrný věk odchodu z domova je 26,4 roku.
Téměř ve všech členských státech EU měly mladé ženy tendenci opouštět rodičovskou domácnost dříve než muži. Jedinou výjimkou bylo Švédsko (18,5 roku u žen ve srovnání s 18,4 roku u mužů). Nejvyšší rozdíly mezi pohlavími byly zaznamenány v Rumunsku (25,6 roku u žen ve srovnání s 30,5 lety u mužů), Bulharsku (27,5 proti 31,7) a Chorvatsku (30,0 proti 33,6). České dívky se v průměru osamostatňují ve věku 25,1 roku, mladíci ve věku 27,7 roku. (28.5.2019)