Jihomoravská ČOI kontrolovala prodej alkoholu a cigaret mladistvým

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje uskutečnila v centru Brna a Uherského Hradiště mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholu a tabáku mladistvým. Z celkového počtu 13 provedených kontrol zjistila, že v 9 provozovnách obchodníci prodali alkohol nebo tabák osobám mladším 18 let.
Regionální inspektorát Jihomoravské a Zlínské ČOI provedl dvoudenní kontrolní akci, která byla zaměřená na dodržování zákona č. 65/2016 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Akce proběhla za účasti mladistvých figurantů ve 13 provozovnách v Brně a Uherském Hradišti.
V Brně ČOI provedla celkem 9 kontrol. Z toho dvě v provozovnách tabáku a jednu v obchodě potravin. Porušení zákona bylo zjištěno ve 2 případech. Další čtyři kontroly provedli inspektoři s mladistvými figuranty v restauracích. Ve dvou případech si obsluha vyžádala občanské průkazy. Když je mladiství předložili, tak jim odmítla podat alkoholický nápoj. V jednom případě si provozovatel restaurace také vyžádal občanské průkazy mladistvých. Nicméně, zřejmě z důvodu početní chyby, mladistvým alkohol prodal. V jedné restauraci v nejužším centru Brna majitel prodal mladistvým alkoholický nápoj, aniž by jakkoliv ověřoval jejich věk či se jich na věk alespoň dotázal. Tento podnikatel navíc porušil zákaz prodeje alkoholu mladistvým již podruhé během dvou měsíců, kdy po první kontrole dokonce zveřejnil fotografii figuranta na Facebooku a nemístně mu vyhrožoval.
Další kontroly probíhaly v Uherském Hradišti. Mladiství figuranti spolu s inspektory prováděli ve vybraných restauracích kontrolní objednávku alkoholu. Z 6 provozoven byl mladistvým figurantům prodán alkohol v 5 provozovnách. Co se týká druhu alkoholického nápoje, tak ve všech případech se jednalo o objednávku piva.
Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje zjistila, že v 9 případech by porušen zákon zakazující obchodníkům prodávat alkohol a tabák mladistvým (§11 odst. 5 a §3 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Ve dvou případech, kde byl zjištěn prodej cigaret mladistvým, bude zjištění postoupeno úřadu městské části města Brna. V 7 případech bude zahájeno správní řízení o přestupku. (24.10.2018)