LANXESS díky produktu Lewatit přispívá k léčbě srdečních onemocnění

Chemická společnost LANXESS rozšiřuje své portfolio produktů v segmentu péče o spotřebitele o nový Lewatit PH 1074 HEP. Kromě odbarvení fermentačních bujónů a cukru je zvláště vhodný pro čištění a meziskladování heparinu. Jako jeden z předních výrobců iontoměničů chce LANXESS využít tento inovativní produkt k získávání nových klientů ve farmaceutickém a bioprocesním průmyslu a k dalšímu posílení své pozice na trhu.
Bazická anexová pryskyřice s makroporézní strukturou, která splňuje standardy kvality potravin, je založena na polyakrylátu. Má speciální strukturu pórů a pryskyřičnou matrici, která byla vyvinuta výhradně pro zachycení vysoce molekulárních sloučenin. Lewatit PH 1074 HEP je vhodný pro zpracování a čištění produktů získaných z biomasy, protože podporuje spolehlivé zachycování a odstraňování organických látek s vysokou molekulovou hmotností. To znamená, že tekuté cukerné sirupy nebo komplexní procesní roztoky, jako jsou například fermentační bujóny, mohou být kvalitně ošetřeny a čištěny.  
Polymer heparin se využívá v medicíně k prevenci srážení krve a žilní trombózy. Při operacích srdce a dialýze se využívá jako antikoagulant. Heparin se typicky čistí iontoměničovými pryskyřicemi. Výsledkem tohoto postupu je mimo jiné vyšší čistota heparinu a podobných konečných produktů ve srovnání se srážecími procesy čištění.
Oddělení slizničních tkání z vepřových střev
Metody používané v komerční výrobě farmaceutického heparinu jsou přísně střeženým provozním tajemstvím. Všechno začíná odběrem vepřových střev z jatek, po kterém následuje oddělení slizničních tkání. Ty se poté rozloží pomocí enzymů, aby se uvolnily deriváty heparinu a polysacharidů.
Lewatit PH 1074 HEP pomáhá extrahovat heparin z této komplexní směsi a poté jej čistí. Iontoměnič lze také použít ke stabilizaci heparinu pro transport a skladování, což zabraňuje rozpadu polymeru.
Makroporézní struktura a speciální polymerní matrice nového produktu Lewatit PH 1074 HEP pomáhají dosáhnout optimální adsorpční kapacity a desorpčních vlastností. To je mimořádně výhodné při získávání vysokomolekulárních hydrofilních aniontových organických látek, které se například extrahují z fermentačních bujónů stejným způsobem jako heparin a jiné glykosaminoglykany (GAG).
Po úspěšné izolaci a předčištění heparinu pomocí Lewatit PH 1074 HEP se provádějí další kroky čištění za účelem výroby heparinu, který splňuje standardy farmaceutické kvality. To zahrnuje odstranění reziduálních peptidů a nukleotidů, virů a bakteriálních endotoxinů, čehož lze dosáhnout bělením, promýváním kyselinou a hydroxidem a oxidací pro inaktivaci virů, stejně jako srážením alkoholem.
Komplexní služby po celém světě
Obchodní jednotka Liquid Purification Technologies poskytuje podporu během procesu ověřování schválení produktu Lewatit PH 1074 HEP ve výrobních procesech zákazníků pomocí komplexního balíčku technické podpory. Nový iontoměnič je bezpečný pro potraviny (nařízení EU č. 1935/2004), halal, košer, neobsahuje GMO a neobsahuje alergeny, těžké kovy a TSE / BSE. Podrobnější informace najdete na https://lpt.lanxess.de/. (8.2.2021)