Lékárníci jsou zdravotníci stejně jako lékaři

Komplikovat největším odborníkům na léky přístup do lékového záznamu není v zájmu pacientů, ani českého systému zdravotnictví a jeho procesu elektronizace.
Odborné využívání lékového záznamu zdravotníky je dlouhodobě plánovaný krok navazující na systém eReceptu. Česká lékárnická komora (ČLnK) odmítá senátní snahu zkomplikovat do něj přístup lékárníkům a klinickým farmaceutům. Pozměňovací návrh nebyl projednán senátním zdravotním výborem a členy Horní komory byl schválen na základě ad hoc podaných zavádějících informací a nejtěsnějším možným rozdílem. Lékárníci, vysokoškolsky vzdělaní specialisté na léčivé přípravky, jsou přesvědčeni, že je v zájmu pacientů i tuzemského zdravotnického systému, aby se s pomocí tohoto nástroje podíleli na dalším zvýšení bezpečnosti farmakoterapie.
V Poslanecké sněmovně PČR proběhne v nejbližších dnech závěrečné hlasování o novele zákona o léčivech, která upravuje především lékový záznam pacienta. Jedná se o legislativu, jež je zcela zásadní pro další zvyšování kvality zdravotní péče poskytované nejen lékaři, ale také lékárníky a klinickými farmaceuty. "Česká lékárnická komora odmítá neočekávaný a s odbornou veřejností neprojednaný pozměňovací návrh senátorky RNDr. Jitky Seitlové a senátora prof. Václava Hampla,“ uvedl prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba v dopise adresovaném poslancům.
Tento nástroj je pro zlepšení farmakoterapie efektivní jedině ve formě předpokládaného souhlasu (tzv. opt-out) pro všechny zdravotníky
Výše zmíněnou úpravu bezprostředně odmítla nejen ČLnK, ale také děkani farmaceutických fakult, představitelé České farmaceutické společnosti i zástupci spolku Mladí lékárníci. Horní komorou vrácená verze do Poslanecké sněmovny mění přístup lékárníků do lékového záznamu pacienta z principu předpokládaného souhlasu (tzv. opt-out) na předpokládaný nesouhlas (tzv. opt-in). Změna by značně zkomplikovala přístup do systému právě lékárníkům a klinickým farmaceutům jakožto zdravotnickým profesím, které mají o léčivech nejhlubší znalosti. „Lékový záznam má potenciál funkčního nástroje, při jehož správném použití odborníkem - tedy právě lékárníkem či klinickým farmaceutem - dojde ke zvýšení bezpečnosti farmakoterapie,“ vysvětluje praktikující lékárník a viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., a připojuje své profesní zkušenosti: "S lékovými problémy se v lékárně setkáváme v každodenní praxi. S přístupem k lékovému záznamu se nám naskytne příležitost zvýšit kvalitu poskytovaných služeb ve prospěch českých pacientů. Nebudeme již odkázáni pouze na jejich mnohdy neúplné a nepřesné informace.“
Posílení spolupráce lékaře s lékárníkem
S pomocí lékového záznamu budou lékárníci schopni ještě lépe uplatnit své odborné znalosti. Již dnes je české zdravotnictví postaveno na funkční spolupráci lékař-lékárník, jejichž odbornost bude ještě lépe využita. „Když budou mít lékárníci k lékovému záznamu stejný přístup jako lékaři, vznikne synergický efekt, z něhož bude těžit celý zdravotnický systém. Lékárníci fungují nejen jako poslední pojistka před vydáním léku pacientovi, ale na rozdíl od lékaře budou moci účinně zasáhnout např. při výdeji léku bez předpisu, jenž by mohl ohrozit zdraví pacienta kvůli interakci s některým léčivem uvedeným v lékovém záznamu,“ komentuje tisková mluvčí ČLnK a současně praktikující lékárnice Mgr. Michaela Bažantová.
Bezpečnost na prvním místě
Jedním z argumentů předkladatelů senátního pozměňovacího návrhu bylo případné ohrožení bezpečnosti údajů o pacientech. "Obavy ze zneužití údajů jsou naprosto zbytečné. Lékárníci jsou jednak vázáni mlčenlivostí stejně jako lékaři, lékový záznam je navíc opatřen řadou zabezpečení. Nikoli provozovatelé lékáren, ale pouze lékárníci a kliničtí farmaceuti budou disponovat osobním bezpečnostním certifikátem určeným pro přístup do lékového záznamu. Analogicky tomu bude i v případě lékařů a provozovatelů nemocnic či poliklinik. V lékovém záznamu bude zaznamenána kompletní elektronická stopa a případné zneužití bude podléhat ohromným finančním sankcím i trestněprávní odpovědnosti,“ poukazuje na bezpečnost dat pacientů prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba. ČLnK se staví také proti dalšímu odůvodnění předkladatelky. „Lékárníci jsou předně zdravotníky a profesionály ve svém oboru. Nejsou o nic více komerčními subjekty než lékaři, s nimiž jsou ve zdravotnickém systému na stejné úrovni, i legislativně jsou ukotveni stejným zákonem,“ reaguje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
Lékový záznam nebude po senátní úpravě funkční. Na prvním místě by měl být vždy a pro všechny pacient
Lichým argumentem pro opt-in verzi je také přehnaná časová náročnost při kontrole medikace v lékárnách. "Pokud budou mít lékárníci možnost v rámci konzultační činnosti vyhodnocovat lékový záznam, mohou tak výrazně přispět do systému a zefektivnění primární péče. Pacienti budou mnohem častěji dostávat přesně ty léky, které skutečně potřebují pro svou léčbu. Dojde tak navíc k zamezení plýtvání s léky díky nadbytečně předepsaným duplicitám či zcela nevhodným léčivům,“ říká tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová a zdůrazňuje, že na prvním místě je a musí být vždy pacient. Pokud bude schválena senátní verze novely zákona o léčivech, využití lékového záznamu bude minimální, čímž se naruší proces elektronizace českého zdravotnictví. "Režim opt- in pro lékárníky a klinické farmaceuty je velkou překážkou k efektivnímu využití tohoto nástroje. Systém zkrátka nebude plně funkční,“ dodává na závěr viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. (10.9.2019)