Mapy

 

Nejstarší známé jsou katastrální mapy starobabylonské z údobí 2300-2100 př. Kr. na hliněných destičkách (ulož. v Brit. muzeu). V turinském muzeu je uložen papyrus někdy z doby 1370 př. Kr. s hrubou mapou zlatých polí v Nubijské poušti. Nejstarší mapa zemského povrchu pochází někdy z 1. 520 př. Kr. a navrhl ji Hekatos z Miletu. První teorii o navrhování map podal C. Ptolemaios ve svém „Zeměpisu“ (kol r. 135 po Kr.). Asi ze 4. stol. po Kr. pochází mapa vojenských silnic římských (tzv. tabule Peutingeriana). Nejstarší námořní mapu navrhl roku 1318 P. Visconte. Mapu reliéfní vynalezl r. 1510 P. Dox. Nový způsob projekce map navrhl r. 1596 G. Mercator. První návrh geologické mapy podal r. 1683 M. Lister. První mapu vrstevnicovou navrhl r. 1728 Cruquius.