Měsíc od pádu největšího alternativního dodavatele energií

Komentář Michala Kuliga, ředitele společnosti Yello v České republice, alternativního dodavatele energií v ČR
Od zastavení dodávek energií od Bohemia Energy už uběhl více jak měsíc. Bystří spotřebitelé – nejen této padlé společnosti – kteří se ocitli ze dne na den v režimu dodavatele poslední instance (DPI), začali řešit co dále. Někteří intenzivně vyjednávají s ostatními dodavateli energií o nových smlouvách, jiní vyčkávají. Je třeba si však uvědomit, že tu je velmi početná část těch, kteří teprve až nyní, nebo dokonce ještě stále nezjistila, že se to týká i jich. V těchto dnech totiž poprvé dostali fakturu od svého dodavatele DPI a jistě je nemile překvapila svou výší. Stále tak platí, že doporučujeme co nejrychleji přejít z režimu dodavatele poslední instance. Podle dostupných informací to tak již učinila skoro polovina spotřebitelů, kteří do DPI spadli.
Aktuálně je velice těžké předvídat další vývoj cen v nejbližších měsících. Po prudkém nárůstu došlo na trhu ke krátkodobé stabilizaci a mírnému poklesu, v posledních dnech však cena opět mírně rostla. Pokud se spotřebitelé nechtějí fixovat, protože předpokládají výrazný pokles ceny, tak doporučujeme vzít produkty na dobu neurčitou se standardní výpovědní lhůtou tři měsíce. Je lepší vyčkávat s konkrétním produktem, nežli v DPI. Je třeba si uvědomit, že současná cenová hladina jednotlivých hráčů na trhu je podobná a dílčí rozdíly odrážejí riziko, s kterým jsou ochotné jednotlivé společnosti vstupovat do nákupu - zda nakupují odpovědně s menším rizikem, čímž je logicky aktuálně cena vyšší nebo za nižší ceny, protože předpokládají strmější pád cen.
Neméně důležité je, a doporučujeme, aby tak učinil každý zákazník měnící dodavatele, opravdu si ohlídat, že převod smlouvy proběhl úspěšně. Setkáváme se totiž s tím, že někteří zákazníci nevědomky podepíšou smlouvy s více dodavateli. Dodávku energií musí zajistit vždy pouze jeden. Ti ostatní, na základě podepsaných smluv však mohou požadovat při odstoupení od smlouvy nemalé pokuty. (24.11.2021)