Mezinárodní seminář odborníků na škody v zemědělství

Praha hostila mezinárodní seminář odborníků na škody v zemědělství. Bezmála 140 odborníků na zemědělské pojištění z celkem 20 zemí se setkalo v Praze na pravidelné výměně zkušeností, tentokrát na téma "Škody krupobitím na sóje".
Mezinárodní sdružení pojistitelů zemědělské produkce AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole) pořádá každoročně seminář určený odborníkům na škody na zemědělských plodinách. Letos byly jako téma zvoleny škody krupobitím na porostech sóji, a hostitelskou zemí se stala Česká republika.
Po odborné stránce zajistila seminář Agra pojišťovna, která čerpá know-how ze sedmdesátileté historie své rakouské mateřské společnosti. Současně je však průkopníkem používání moderních technologií při stanovování škod na zemědělských plodinách, které sahá až k využití družicových snímků.
Agra pojišťovna zahájila svou činnost v říjnu 2006. Postupně se stala druhou největší zemědělskou pojišťovnou v ČR. V současné době využívají jejích služeb téměř dva tisíce klientů. Specializuje se výhradně na zemědělská pojištění. Nabízí pojištění plodin na orné půdě, pojištění vinné révy, ovoce, chmele, cukrové řepy či máku, proti široké paletě rizik, která jsou spojená s nepřízní počasí. Vedle plodin se zabývá i pojištěním hospodářských zvířat. Vedle České republiky se daří i dalším pobočkám společnosti Österreichische Hagelversicherung, od roku 2008 působí na Slovensku, od 2009 v Maďarsku, v letech 2012 a 2013 vstoupila také do Rumunska a Slovinska.
Seminář začal po příjezdu a registraci účastníků ve středu odpoledne. Na úvod se rozezněla v sále Smetanova Vltava s doprovodným videem a prezentací krás České republiky. Úvodního slova se ujala prezidentka expertní komise Elsa Sánchez a prezident AIAGu, Arnaud de Beaucaron. Oba přítomné srdečně pozdravili, poděkovali za účast a zahájili další program.
V rámci teoretické části přivítal účastníky Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny, a seznámil je se základními fakty o České republice, českém zemědělství a trhu zemědělského pojištění. Odbornou část, metodiku likvidace škod na sóji, její problémy a úskalí pak představil Ing. Johann Fank, ředitel likvidace škod společnosti Österreichische Hagelversicherung.
Na čtvrteční den byla připravena praktická část, a to stanovování škod na porostu sóji nedaleko Prahy. U políček se simulovanými škodami byli účastníci rozděleni do skupin, hodnotili stav rostlin a vzniklé škody v různých vegetačních stádiích. Následně se výsledky jednotlivých týmu vyhodnotily, a zpět v sále je členové mezi sebou porovnávali a diskutovali o získaných zkušenostech.
Jako kulturní rámec pak připravila Agra pojišťovna pro účastníky prohlídku starého města s návštěvou vinice. V páteční volný den se všichni těšili na exkurzi do Školního zemědělského podniku v Lánech na farmový chov antilop a lam a především na návštěvu pivovaru s ochutnávkou místních piv do Krušovic.
Z této mezinárodní výměny zkušeností mezi zemědělskými pojistiteli z celého světa profitují především pojištění zemědělci. (13.8.2019)