Meziroční růst cen zemědělských výrobců výrazně zpomalil

Meziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, ceny stavebních prací o 0,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 %, ceny zemědělských výrobců se snížily o 6,0 %. Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 4,1 %, průmyslových výrobců o 2,1 %, stavebních prací o 3,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.
Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 6,0 %. Klesly ceny brambor o 19,0 %, olejnin o 12,0 %, zeleniny o 11,5 %, obilovin o 6,3 %, drůbeže o 2,8 %, skotu o 1,4 % a mléka o 1,1 %. Vzrostly ceny jatečných prasat, a to o 1,6 %.
Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,1 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 0,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,8 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 0,8 % a elektrických zařízení o 0,5 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,1 %, z toho mléčných výrobků o 0,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,0 %, naopak ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa vzrostly o 0,5 %.
Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.
Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 0,4 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 6,0 %. Dále se zvýšily ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 % a za právní a účetnické služby o 0,2 %. Klesly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.
Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,1 % (v červenci o 12,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 2,8 %. Ceny brambor byly vyšší o 75,9 %, ovoce o 22,3 %, zeleniny o 18,4 % a obilovin o 1,8 %. Ceny olejnin klesly o 1,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,7 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 25,0 % a mléka o 4,5 %. Nižší byly ceny vajec o 8,6 %, drůbeže o 3,2 % a skotu o 2,7 %.
Ceny průmyslových výrobců se zvýšily stejně jako v červenci o 2,1 %. Vyšší byly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 9,6 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 4,2 %, v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,0 %, v odvětví těžby a dobývání o 6,8 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 2,2 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,5 % a energií o 3,4 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,8 % (v červenci o 3,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,2 % (v červenci o 3,1 %).
Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v červenci o 2,5 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 6,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,9 %. Vyšší byly dále ceny za poradenství v oblasti řízení o 4,4 % a za služby v pozemní dopravě o 2,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 0,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,4 % (stejně jako v červenci).
Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (v červnu klesly o 0,7 %). Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 1,7 %. V Německu, v Rakousku a v Polsku vzrostly ceny shodně o 0,1 %. Na Slovensku se ceny nezměnily a v České republice byly ceny nižší o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Belgii o 1,0 %.
Meziročně byly ceny v EU28 v červenci vyšší o 0,6 % (v červnu o 0,9 %). Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 6,2 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,2 %, v České republice o 2,1 %, v Německu o 1,3 % a v Polsku o 1,1 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,3 %. Nejvyšší pokles cen byl v Dánsku o 3,0 %. (16.9.2019)