Ministerstvo spravedlnosti ČR zefektivňuje justiční řízení s videokonferenčními systémy Poly

Zájem o videokonference ze strany úřadů řádově překročil původní odhady
 
Společnost atlantis telecom, poskytovatel služeb v oblasti distribuce ICT technologií a vývoje softwaru na českém trhu, oznámila, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky úspěšně využívá videokonferenční systém Poly (dříve Polycom) k zefektivnění justičních řízení. Řešení, které je spolufinancováno z Norských fondů a státního rozpočtu České republiky, již v polovině pětiletého trvání projektu registruje 2 500 videohovorů měsíčně, čímž vysoce překračuje požadavky dotačního titulu. 
Díky projektu se zrychlila řízení na soudech, státních zastupitelstvích a ve věznicích, šetří se čas lidí a zdroje, a mnoho úkonů se zjednodušilo. Došlo k prokazatelnému zvýšení bezpečnosti, když ubylo vězeňských eskort na soudy a zpátky. Dalším nezanedbatelným přínosem je vyšší komfort účastníků a v určitých případech i snazší a citlivější dodržení těch soudních nařízení, dle kterých nesmějí být strany v přímém fyzickém kontaktu.
Jedním z hlavní cílů projektu bylo redukovat odklady řízení z důvodů komplikované koordinace přítomnosti několika lidí na jednom místě. V jeho rámci bylo řešení Poly nasazeno na 200 koncových lokalit napříč celou republikou: na vrchní soudy, státní zastupitelství, většinu věznic a krajských soudů. Byly instalovány přehledové kamery pro snímání místností, dokumentové kamery k detailnímu zobrazování dokumentů a nahrávací systém. Celé řešení lze snadno obsluhovat speciálně vyvinutým jednotným dotykovým ovládáním.
„Projekt videokonferenční infrastruktury zasáhl celý náš resort a díky zapojení 150 pracovníků ho považujeme za jeden z největších a nejvýznamnějších technických projektů na ministerstvu,“ řekl Jan Ladin, ředitel odboru informatiky na Ministerstvu spravedlnosti. „Zátěž systému po zprovoznění rychle vzrostla na stovky hovorů měsíčně a v polovině roku 2019 jsme dosáhli mety 2 500 videokonferenčních hovorů v jednom měsíci. V porovnání s požadavkem dotačního titulu, který stanovil hranici 5 000 hovorů za 5 let, jsme tento požadavek již nyní řádově překročili.”
V souvislosti s úspěchem videokonferenčního projektu se do budoucna počítá s jeho rozvojem a rozšířením na další lokality včetně policejních úřadů, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a psychiatrických léčeben. Projekt v roce 2018 získal od odborné poroty čestnou cenu předsedy CACIO, České asociace manažerů informačních technologií, „Za přínos zavedení informačních technologií umožňujících komunikaci v trestním, právním i civilním řízení s přeshraničním rozsahem při řízení projektu, který́ pro Ministerstvo spravedlnosti ČR implementovala společnost atlantis telecom, spol. s r.o.“ (5.9.2019)