Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2019

Ministr zemědělství Miroslav Toman 17. 10. podepsal výši sazeb pro přímé platby na letošní rok. Jde například o dotace pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro životní prostředí, pro mladé zemědělce nebo na takzvané citlivé komodity. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.
Ministr Toman schválil sazby přímých plateb roku 2019 pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS). Ta bude v roce 2019 činit 3 394,11 Kč/ha. Sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) byla stanovena ve výši 1 884,30 Kč/ha. Stejně jako v loňském roce chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, kdy sazba dosáhne 1 697,06 Kč/ha.
V rámci jedné z hlavních dotací SAPS se tak mezi zemědělce rozdělí přibližně 12 miliard korun. Celková letošní platba za dodržování postupů příznivých pro životní prostředí dosáhne 6,7 miliardy korun. Mladí zemědělci do 40 let získají 214 milionů korun. Na citlivé komodity půjde 3,3 miliardy korun:
Sektor                                                 Sazby (Kč/jednotka)
Škrobové brambory                                14 014,44
Chmel                                                     15 621,44
Ovoce velmi vys. pracnost                     11 735,23
Ovoce vysoká pracnost                           7 892,29
Zelenina velmi vys. pracnost                10 862,63
Zelenina vysoká pracnost                      3 906,56
Konzumní brambory                              4 599,12
Cukrová řepa                                         7 245,58
Bílkovinné plodiny                                  2 135,99
Masná telata                                          8 083,99
Dojnice                                                   3 730,46
Ovce a kozy                                           3 865,27
Vzhledem k letošnímu nepříznivému počasí, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím čelit i nepříznivé finanční situaci, využije Česká republika možnost poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu.
Všechny dotace bude vyplácet platební agentura Státní zemědělský intervenční fond. (18.10.2019)