Ministrem průmyslu a obchodu jmenován Karel Havlíček. Chce prosadit jasnou hospodářskou vizi

Dnes byl na Pražském hradě Karel Havlíček (nestraník, navržený hnutím ANO) jmenován ministrem průmyslu a obchodu, ve funkci střídá Martu Novákovou. Současně byl uveden na pozici vicepremiéra pro hospodářství Vlády České republiky.
„Chci navázat na to, co se nám podařilo ve výzkumu a inovacích. Hodlám sjednotit hospodářské priority, provázat je napříč resorty a zásadně posílit český průmysl a podnikatele jako hlavní tahouny našeho růstu. K tomu jim musíme vytvořit takové prostředí, které je bude motivovat investovat a v důsledku tím vytvářet zisk v České republice,“ říká Havlíček.
Mezi hlavní priority nového ministra patří příprava energetické a průmyslové koncepce, zjednodušení podnikatelské podpory nebo zavedení nástrojů inovační strategie. Energetická koncepce je spojena s přípravou budoucího energetického mixu, který vytyčí priority a další kroky v budování potřebné infrastruktury, včetně přípravy rozšíření jádra a dosažení závazku v obnovitelných zdrojích. Průmyslová strategie bude vycházet ze současné produkční výkonnosti, identifikace největších překážek a predikce budoucí struktury našeho průmyslu ve vazbě na nové technologie, mezinárodní obchod a trh práce.
Podnikatelská podpora bude zvlášť směřována na segment osob samostatně výdělečně činných, kterým bude zaveden tzv. živnostenský balíček (ten počítá se změnami jako pět kontrol a dost, jedním paušálním odvodem nebo koncem duplicitního zasílání údajů na úřady) a zvlášť pro střední a velké podniky. Těm bude podpora koncentrována do oblasti exportní, investiční a dále do využívání operačních programů. Cílem bude zrychlení OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) a intenzivní příprava budoucích programů na podporu podnikatelů s ohledem na jejich potřeby a aktuální trendy jako je digitalizace či robotizace.
Součástí podpory podnikatelů a zpružnění chodu úřadu bude i provázání služeb státních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism a jejich umístění pod jednu střechu nebo příprava nových výzev spojených s evropskými finančními nástroji. Zásadní bude rozšíření spektra finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky a větší zapojení zdrojů Evropského investičního fondu.
Prioritou ministerstva bude rovněž naplňování cílů vládní Inovační strategie, založené na podpoře startupů včetně vybudování technologicky orientovaných národních inkubátorů, budování chytré infrastruktury spojené s digitalizací, zaváděním pokročilých technologií na bází umělé inteligence a propagace České republiky jako technologického lídra. Na to navazuje dotažení zákona o elektronických komunikacích, novela o investičních pobídkách nebo zavedení konkrétní účelové podpory pro inovativní firmy. (30.4.2019)