Mitraileusa

 

Rychlopalná zbraň s četnými hlavněmi, uloženými buď pevně neb v svazku otáčivém. Ve středověku se m. nazývala „varhany“, poněvadž to byla zbraň s několika „píšťalami“ (hlavněmi). Nejstarší m. se objevila r. 1358 v Holandsku r. 1373 v Trieru. R. 1387 byly zhotoveny ve Veroně „varhany“ se 144 hlavněmi, ve 3 řadách, odpalovalo se naráz 12 hlavní. M. s otáčivým svazkem hlavní, tzv. revolverová, se vyskytuje poprvé v rukopisu Kyesera z Eichstädtu z r. 1405 a poté v náčrtcích Leonarda da Vinci (kol. r. 1500). Dosti revolverových m. se dochovalo z prvních desetiletí 17. století. Znovu se objevují m. až zase v 2. polovině 19. století. V občanské válce severních a jižních států Spoj. států severoamerických se velmi osvědčila revolverová m. R. J. Gattlinga (1861), poté se objevila r. m. B. B. Hotchkisse (1868). Ve Francii se objevila v téže době m. A. de Reffye, s 25 hlavněmi a později m. De Montigny.