MPO bojuje proti nekalým praktikám tzv. energetických šmejdů

Na nekalé praktiky obchodníků při prodeji energií do domácností se zaměřil kulatý stůl, který na Ministerstvu průmyslu a obchodu uspořádal Svaz obchodu a cestovního ruchu. MPO již před časem ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem zahájilo osvětu v této oblasti. Na dnešním setkání zástupci státní správy a obchodníků s energiemi diskutovali zejména o konkrétních návrzích, jak praktiky nepoctivých prodejců, tzv. energetických šmejdů, řešit.
„Bojujeme proti praktikám šmejdů a zasazujeme se o lepší ochranu spotřebitelů, oklamanými bývají často senioři. Většinou se jedná o tzv. podomní prodej, kdy prodejci vyvíjejí agresivní nátlak, či jiné manipulativní a klamavé praktiky, na kupujícího,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. „Setkáváme se tak s podomními aukcemi energií od přeprodejců, s triky s žárovkami zdarma či s nepřiměřenými sankcemi při odstoupení od smlouvy. Připravovaná novela energetického zákona proto obsahuje taková ustanovení, aby došlo k většímu posílení ochrany spotřebitele,“ dodala ministryně.
Do diskuze o potřebných změnách vstoupil také SOCR ČR, který se tématům spojených s ochranou spotřebitelů a jednání se spotřebitelskými organizacemi dlouhodobě věnuje. „Současná situace je neudržitelná. Vítám proto, že dnešní jednání ukázalo shodu hned na několika konkrétních návrzích, které přispějí k větší ochraně domácností před nekalými praktikami,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a doplnil, že „…mezi takové patří bezpochyby zavedení nové regulace zprostředkovatelů, kteří by nově měli dodržovat stejné povinnosti jako obchodníci, kteří jsou držiteli licence. Smlouvy uzavřené v zastoupení by navíc podle nás měly mít stejnou míru právní ochrany jako smlouvy uzavřené distančním způsobem. Každý by měl mít možnost od nich odstoupit.“
V novele energetického zákona se jedná např. o omezení doby trvání smlouvy na dobu určitou (36 měsíců), tím se odstraňuje potenciální bariéra k realizaci zákazníkova práva na svobodnou volbu a změnu dodavatele. Dále jde o návrh možnosti zákazníka vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku, a to kdykoliv do patnáctého dne před uplynutím sjednané doby. Dále zaručuje právo zákazníka na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy, tím reaguje zejména na případy, kdy byla smlouva uzavřena telefonicky. Návrh novely prošel meziresortním připomínkovým řízením, podle obdržených připomínek bude upraven a následně předán vládě k projednání. Dá se předpokládat, že legislativní proces bude probíhat v průběhu větší části letošního roku. „Projednávání úprav energetického zákona není nikdy snadný a rychlý proces, přesto učiníme vše, co bude možné, aby tato novela vstoupila v platnost co nejdříve,“ dodala ministryně Nováková.
Energetický zákon už dnes dává spotřebitelům právo i na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo distančním způsobem do 14 dnů ode dne jejího uzavření (což generuje již občanský zákoník) a právo na výpověď smlouvy, a to do patnáctého dne ode dne zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Spotřebitel je tak energetickým zákonem chráněn nad rámec požadovaný evropskou směrnicí o právech spotřebitelů, a to kombinací možností odstoupení od smlouvy a výpovědí smlouvy.
Proti nekalým praktikám bojuje i Energetický regulační úřad. Loni vydal mimo jiné Desatero obrany před šmejdy v energetice. V roce 2017 řešil 11 788 podání spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám a obdržel 146 návrhů na zahájení správního řízení. Kontroly ERÚ se zaměřovaly zejména na nekalé obchodní praktiky s LED žárovkami a zneužívání odvolání plných mocí k převodu mezi dodavateli.  ERÚ vydal i Vzorový etický kodex obchodníka, ve kterém mj. stojí, že: „Obchodník kontroluje jednání osob, které jednají jeho jménem, a zajištuje, aby jejich chování při nabízení služeb bylo minimálně v souladu s principy stanovenými tímto kodexem.“ (22.1.2019)