Muzeum z betonu v Marseille je obarvené pigmenty od LANXESS

Barevné pigmenty LANXESS vyvíjené v laboratoři aplikačních technologií v Krefeldu-Uerdingenu jsou odborníky neustále zdokonalovány. Hezkým příkladem je prefabrikovaný betonový prvek, který je vyrobený z ultra pevného betonu (UHPC). Žlutou barvu má díky pigmentům Bayferrox od LANXESS. Důležité je, že zkoušky prokazují, že síťované betonové konstrukce nejsou pigmentací ovlivněny.
Beton (UHPC) se považuje za konstrukční materiál budoucnosti. Jeho barvení ale není tak jednoduché. Musí se zajistit, aby i po obarvení bylo při tlaku více než 150 megapascalů dosaženo předepsané pevnosti. Pigmenty oxidu železa LANXESS's Bayferrox jsou ideální pro UHPC, jak bylo ověřeno sdružením německých výrobců cementu (VDZ) na základě analýzy pevnosti v tlaku provedené podle DIN EN 12390-3.
„Klienti včetně architektů mohou mít v naše vysoce kvalitní pigmenty pro barvení UHPC důvěru,“ podotýká Oliver Fleschentraeger, manažer segmentu trhu stavebnictví obchodní jednotky Anorganic Pigments ve společnosti LANXESS. Pigmenty oxidu železa přicházejí v červené, žluté a černé barvě, přičemž v těchto odstínech jsou možné četné barevné odstíny. „Pokud víme, pigmenty Bayferrox jsou jediné pigmenty na bázi oxidu železa na trhu, které jsou speciálně certifikovány pro použití v UHPC,“ říká Fleschentraeger.
Odolný vůči tlaku, barevný a šetrný k životnímu prostředí
Množství použitých materiálů je klíčovým východiskem při hodnocení uhlíkové stopy nové stavby. Rozhodující je nejen výběr materiálů, ale také výrobní řetězec a konstrukční proces. Pro úsporu materiálů a energie a snížení emisí CO2 během výroby projektanti a architekti stále častěji používají vysoce sofistikované vysoce výkonné komponenty vyrobené z UHPC. Kromě enormní úspory zdrojů až 80%, materiály šetrné konstrukce snižují emise oxidu uhličitého ve fázi výroby až o 30%. „Významným a potěšujícím vedlejším účinkem UHPC je kromě odolnosti i enviromentální hledisko. To architektům a developerům usnadňuje uspokojení poptávky po stavebních projektech kladoucích důraz na udržitelnost a životní prostřední,“ vysvětluje Michael Olipitz, odborník v oblasti nástaveb, mostů, ocelových konstrukcí a pozemního stavitelství a generální ředitel strojírenské kanceláře SDO ZT GmbH se sídlem v rakouském Grazu. Anorganické pigmenty oxidu železa mohou poskytnout těmto strukturám dlouhodobé vizuální vylepšení nebo je dokonce efektivně zapojit do okolí, aniž by to ovlivnilo chování betonu.
Jemnost a pevnost jdou ruku v ruce
Názornou ukázkou využití UHPC v praxi je Muzeum civilizací Evropy a Středomoří v Marseille na jihu Francie. S výjimkou dvou prosklených fasád je budova - včetně většiny plochy střechy - zapouzdřena do příhradové betonové konstrukce obsahující betonové panely o tloušťce pouhých 10 centimetrů. Francouzský architekt Rudi Ricciotti se vědomě rozhodl použít kolorovaný beton, aby stavbě propůjčil vlastní identitu. Prefabrikované betonové prvky byly obarveny barvami Bayferrox 330 a Bayferrox 318 od společnosti LANXESS.
Další výhodou vysoce kvalitních pigmentů Bayferrox je to, že si beton po obarvení zachovává svou charakteristickou strukturu a vykazuje jemné barevné nuance, což dodává povrchu přirozený vzhled. Kromě toho se žádné vrstvy barvy opotřebením po povětrnostními vlivy z povrchu neodlupují. I když je povrch mírně poškozený, barva zůstává stejně živá jako dřív. To je důvod, proč jsou pigmenty na bázi oxidu železa perfektní volbou pro barvení moderních a pevných betonů, které jsou s projektovanou životností více než 150 let přibližně dvakrát odolnější než běžný beton. (6.5.2021)