Nakládání techniky na vagony cvičili strakoničtí protiletadlovci zatím nanečisto

Příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku absolvovali na nádraží ve Strakonicích praktickou část výcviku v přepravě po železnici. V nakládání kolové a pásové techniky na železniční vozy se postupně zdokonalovali vojáci obou protiletadlových oddílů i praporu podpory.
Hlavním cílem výcviku bylo prohloubit praktické dovednosti cvičících při zabezpečení přepravy po železnici. Vojáci tak procvičovali najíždění a navádění techniky na železniční vozy, zopakovali si různé způsoby upevňování a zajištění vozidel 
i nákladu během přepravy. Připomněli si také, jaké existují typy železničních vozů, včetně způsobů jejich přebírání a odstrojení.
„Vojáci prováděli nácvik jak na železničních vozech řady Res pro kolová vozidla, tak na železničních vozech řady Smmp(s), které se používají pro přepravu pásových vozidel,“ upřesnil nadrotmistr Jan Fleischmann z oddělení bojové přípravy strakonického útvaru. „Během výcviku byl kladen důraz na dodržování bezpečnostních opatření a zásad, které jsou vyžadovány jak při práci v železniční stanici, tak během samotné přepravy,“ dodal nadrotmistr Fleischmann.
 
Spolupráce s navádějící osobou
Při najíždění techniky na železniční vozy musí řidič spolupracovat s osobou, která jej navádí. Potvrdil to četař Antonín Adámek, který slouží jako řidič protiletadlového raketového kompletu S-10M. „Sleduji toho, kdo mě navádí. Je tedy důležité, aby signály pro navádění vozidla prováděl jasně a zřetelně. V dané situaci musím navádějící osobě důvěřovat,“ uvedl četař Adámek.
Železnice se zpravidla využívá při přepravě většího množství techniky na delší vzdálenost. Výhodou železničního převozu je například to, že se celá jednotka nachází pohromadě, všechna technika i vojáci se přepravují společně. „Nemusí se řešit dopravní zabezpečení přesunu jako doprovod Vojenské policie či dalších vozidel, není nutné řešit regulaci nebo uzavírání křižovatek při průjezdu měst, nehrozí vznik závady na vozidle během přesunu,“ zmínil namátkově klady železniční přepravy nadrotmistr Fleischmann.
Výcvik v nakládání techniky na železnici absolvují vojáci jednou ročně. Takzvaně naostro je vagónování čeká letos na podzim, kdy budou po železnici a následně lodí přepravovat techniku na mezinárodní cvičení do Norska.
Zdroj: acr.army.cz