Nebezpečné nafukovací balónky mohou poškodit zdraví dětí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je hračka, která může znamenat pro děti zdravotní riziko. Jedná se o výrobek nafukovací balónky Dongfang.
Obchodní inspekce zjistila v ČR pro spotřebitele nebezpečnou hračku. Jedná se o nafukovací balónky Dongfang, které jsou balené po deseti kusech. Balónky jsou vyrobeny z latexu, přírodního kaučuku smetanově bílé barvy. Zabaleny jsou v průhledném sáčku s papírovou manžetou, která uzavírá sáček. Na této papírové části obalu výrobku jsou nakresleny různobarevné balónky a je označena země původu a počet kusů výrobků v balení – 10 kusů. Z druhé strany papírové manžety je uvedeno označení Dongfang a značka shody CE v nesprávném tvaru a piktogram, který uvádí, že výrobek není vhodný pro děti do tří let. Informace pro spotřebitele jsou uvedeny pouze cizojazyčně. Dále je na sáčku s balónky nalepena malá papírová etiketa s označením distributora: Lucky Stars s.r.o., Vilová l. 234, 252 42 Vestec.
Tento výrobek může představovat pro děti závažné poškození zdraví. V materiálu, ze kterého jsou balónky vyrobeny, je obsaženo nadlimitní množství N-nitrosovatelných látek. Ty se mohou uvolnit a děti je mohou požít například sáním balónků nebo kontaktem z ruky do úst.
Výrobek není v souladu s požadavky NV č. 89/2011 Sb., o bezpečnosti hraček. Představuje pro děti možné zdravotní riziko plynoucí z kontaktu s N-nitrosovatelnými látkami.
Česká obchodní inspekce uložila prodejci stažení výrobku z trhu a oběhu. Hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a byla zveřejněna v systému RAPEX. (30.6.2021)