Nové vysokoteplotní moduly pro klimatizační systém VRF umožňují realizovat v jednom systému simultánně energeticky účinné chlazení, topení a přípravu horké vody

Toshiba, přední světový dodavatel vysoce účinných výkonných klimatizačních systémů, uvádí nové vysokoteplotní moduly pro klimatizační systémy VRF. Pokročilý systém SHRM-e VRF od firmy Toshiba je schopný simultánně jedním chladicím okruhem chladit i vytápět. Jestliže je vybaven vysokoteplotními moduly Toshiba, může nyní, kromě optimální klimatizace, také stabilně, energeticky účinně a šetrně k životnímu prostředí dodávat teplou vodu pro účely sanitace.
 SHRM-e od firmy Toshiba je vysoce účinné řešení pro kombinované požadavky na vytápění a chlazení ve středních a velkých budovách. Systém vybavený jednocestnými nebo vícecestnými rozdělovači toku chladiva směruje tok chladicího/topného média do různých zón, které je třeba chladit nebo vytápět.  Energie rekuperovaná při vytápění může být pro maximalizaci úspor využita v procesu chlazení. To umožňuje flexibilně regulovat teplotu v každé vnitřní jednotce a zvýšit přesnost regulace teploty ve všech místnostech. Využitím tepla, které by se jinak ztratilo, systém šetří energii, zvyšuje efektivitu a omezuje tepelné ztráty.
 Systém VRF od firmy Toshiba s funkcí rekuperace tepla, vybavený jako ústředními prvky kompresory typu twin rotary, dokáže uspořit energii tím, že jeho řídicí systém s frekvenčními měniči umí kontinuálně a v reálném čase přizpůsobovat rychlost otáčení rotorů v kompresorech a zajišťuje, aby výstup přesně odpovídal požadavkům zákazníků. To umožňuje systému dosahovat maximálního výkonu a špičkové sezónní účinnosti v obou režimech, chlazení i vytápění.
Nový vysokoteplotní modul v třítrubkovém systému SHRM-e kromě toho umožňuje dodávat horkou vodu o teplotě 82 °C pro sanitární účely, a to v průběhu cyklů chlazení i vytápění.  Výroba teplé vody je užitečná pro podlahové vytápění nebo pro radiátory, ale také pro čistění, sanitaci a přípravu pokrmů. Tento nový teplovodní modul tvoří v kombinaci se systémem SHRM-e VRF ideální řešení pro prostředí, kde je třeba v různých oddělených zónách zajistit chlazení nebo vytápění při optimalizované klimatizaci a současně zajistit stabilní, velkoobjemovou, energeticky účinnou a celoroční dodávku teplé vody.
Patří sem: nemocnice, kde je třeba v různých budovách a různých poschodích zajistit topení nebo chlazení a současně je požadován velký objem teplé vody, školy, kanceláře a obchody, kde je třeba často nastavovat požadovanou hodnotu teploty a kde je vyžadován nepřetržitý přístup k teplé vodě pro jídelny, kuchyně nebo kantýny, bazény nebo tělocvičná zařízení, kde se požaduje celoroční chlazení v posilovnách a naopak celoroční vytápění v šatnách – a kde je také požadována konstantní dodávka teplé vody; velké hotely a lázeňské budovy, kde jsou místnosti jako tělocvičny, lázně, pokoje hostů nebo restaurace, v nichž je třeba individuálně řídit klimatizaci – a kde je vyžadováno velké množství teplé vody pro sprchy, bazény, vany a kuchyně. K dispozici je několik variant modulů: 8 kW nebo 16 kW pro střední požadavky na teplotu, od 25 ºC do 50 ºC; nebo 14 kW pro požadavky na vysoké teploty,  od 50 ºC do 82 ºC. Moduly, navržené firmou Toshiba pro rozsah provozních teplot okolního prostředí od –25 °C do +40 °C, mohou být používány skutečně celoročně. Je možné je ovládat na dálku a poskytují velmi flexibilní dodávky teplé vody.
Jednotky jsou kompaktní, mají malé rozměry (70 cm x 90 cm x 32 cm pro vysokoteplotní moduly a 58 cm x 40 cm x 25 cm pro středněteplotní moduly) a snadno se instalují.
 Pro zjednodušení integrace výrobků mohou instalační technici díky široké kompatibilitě s výrobky třetích stran navrhovat systémy na míru, včetně konfigurace hydraulických komponent, vodního okruhu a potrubí, podle komplexních požadavků zákazníků, s velkou volností z hlediska umístění a připojení komponent a s velkou tolerancí délek potrubí.
Více informací na: https://www.toshibacarrier.co.jp/global/products/heating/index.htm (25.10.2018)
Obr. Kondenzační jednotka SHRM-e typ MMY-MAP-6FT8_Size 18-22. Copyright Toshiba Carrier Corporation