Nový Veeam Backup for Microsoft 365 v6 přináší více kontroly nad kriticky důležitými daty i možnost jejich snadné obnovy

Nejnovější verze představuje samoobslužný portál pro obnovu dat z prostředí Microsoft 365 a vylepšuje integraci cloudových objektových úložišť přidáním záložní kopie na Amazon S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive a Azure Archive
Společnost Veeam Software, lídr v řešeních pro zálohování, obnovu a správu dat umožňujících Modern Data Protection, dnes oznámila všeobecnou dostupnost svého nejrychleji rostoucího produktu typu Software as a Service (SaaS) – Veeam Backup for Microsoft 365 v6. Řešení číslo 1 pro zálohování a obnovu z Microsoft 365 umožňuje uživatelům bezpečně zálohovat data na libovolné místo, včetně lokálního úložiště, hyper-škálovatelného cloudu nebo u poskytovatele služeb. Nové funkce ve verzi v6 zvyšují úsporu času oddělení IT díky menší zátěži při požadavcích na obnovu a přinášejí i další úspory nákladů v důsledku efektivnějšího zálohování.
„Veeam Backup for Microsoft 365 zaznamenal meziroční nárůst o 73 %, přičemž 8,5 milionů uživatelů spoléhá na Veeam při ochraně svých dat v rámci Microsoft 365, včetně Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business a Microsoft Teams,“ řekl Danny Allan, technický ředitel a viceprezident pro produktovou strategii ve společnosti Veeam. „V rámci všech platforem SaaS, včetně Microsoft 365, organizace vlastní a řídí svá data a je jejich odpovědností je chránit. Růst a dynamika vývoje řešení Veeam Backup for Microsoft 365 svědčí o tom, že si stále více organizací uvědomuje důležitost správy a zabezpečení svých dat a trvale věří společnosti Veeam, pokud jde o jejich kriticky důležitá podniková aktiva.“
Plných 50 % správců zálohování a SaaS uvádí jako hlavní motivaci pro ochranu prostředí Microsoft 365 náhodné smazání dat, přičemž jako hlavní problém zmiňují čas strávený obnovou uživatelských dat kvůli jejich častému náhodnému smazání. Nový Veeam Backup for Microsoft 365 v6 přináší samoobslužný portál pro obnovu v prostředí Microsoft 365, který správcům IT umožňuje bezpečně delegovat obnovu e-mailů, souborů a ostatních dat z jednoho centralizovaného místa. Scénáře obnovení, jako je například prosté náhodné smazání uživatelem, nebudou vyžadovat asistenci správce IT a mohou být provedeny samostatně uživateli a/nebo delegovány na skupinu operátorů pro obnovení bez nutnosti poskytnout přímý přístup k zálohovacímu serveru, což šetří čas při zachování bezpečné správy. 
Se současnými více než 300 miliony komerčně placených účtů, generuje Microsoft 365 data velmi rychlým tempem a organizace jich s vývojem zásad uchovávání dat také stále více archivují. To vyvolalo potřebu organizací využívat nízkonákladová objektová úložiště, protože uchovávají rozšiřující se elektronické duševní vlastnictví. Aby společnost Veeam vyhověla této poptávce, přidala možnost vytvářet záložní kopie na Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive a Azure Archive pro udržování sekundárních kopií na nízkonákladovém, dlouhodobém objektovém úložišti s možností různých dob uchovávání. Toto vylepšení integrace cloudových objektových úložišť doplňuje integrace úložišť AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi a dalších poskytovatelů kompatibilních s S3, které byly zahrnuty již v předchozích verzích.
Společnost Veeam vydala první verzi řešení Veeam Backup for Microsoft 365 v listopadu 2016. Pokračující inovace v této nejnovější verzi mají dále urychlit vedoucí postavení společnosti Veeam na trhu zálohování pro Microsoft 365. Nový Veeam Backup for Microsoft 365 v6 přináší:   
► Automatizaci a škálovatelnost pro podnikové organizace a poskytovatele služeb   
► Úsporu času při obnovování dat, bez nutnosti vytvářet a udržovat vlastní portál  
► Vylepšené zabezpečení s vícefaktorovým ověřováním (MFA) přístupu k obnově dat   
► Jistotu obnovy díky sekundární kopii dat v nízkonákladovém objektovém úložišti 
Veeam Backup for Microsoft 365 je určen pro oddělení IT, která používají Microsoft 365, a také pro Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) partnery, kteří chtějí svým zákazníkům nabízet služby zálohování dat z Microsoft 365. Řešení Veeam Backup for Microsoft 365 v6 je nyní všeobecně dostupné. Veeam Backup for Microsoft 365 Community Edition poskytuje bezplatné zálohování a obnovu dat z Microsoft 365 pro nejvýše 10 uživatelů, 10 týmů a 1 TB dat z SharePointu.
„Organizace přijímají strategii orientovanou primárně na SaaS a s vysokým využitím a poptávkou rychle narůstá množství kriticky důležitých podnikových dat v těchto prostředích. To vyžaduje, aby organizace zajistily, že se jejich strategie zálohování rozšíří i na tato nová prostředí a budou chránit, spravovat a řídit data v rámci SaaS. Společnost Veeam neustále inovuje, aby splňovala moderní potřeby zákazníků v oblasti ochrany dat. Funkce ve verzi v6, jako jsou samoobslužný portál pro obnovu a možnosti kopírování záloh do cloudu pro dlouhodobé uchovávání, mohou dále zvýšit odolnost dat zákazníků a zmírnit rizika pro jejich data v rámci SaaS,“ řekla Archana Venkatraman, Associate Research Director divize Cloud Data Management v IDC Europe.
„Poptávka po nových technologiích a ochota přijímat je v raném stádiu je na lokálním trhu velmi vysoká. Proto jsem přesvědčen, že uvedením produktu Veeam Backup for Microsoft 365 v6 opět předčíme očekávání českých podniků tím, že jim poskytneme jednoduché, spolehlivé, flexibilní a výkonné možnosti. Vyšší úroveň automatizace a škálovatelnosti ve verzi V6 zvyšuje potenciál pro nasazení jak v podnikovém prostředí, tak u poskytovatelů cloudových služeb, kteří reagují na stále rostoucí požadavky na zavádění cloudu a rozšiřující se nabídku cloudových služeb,“ uvedl Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE ve společnosti Veeam Software. Více na www.veeam.com. (9.3.2022)