OBERMEYER HELIKA generálním projektantem přestavby Polikliniky Lanškroun

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA zpracovala kompletní projektovou dokumentaci přestavby Polikliniky Lanškroun, zajistila územní rozhodnutí a stavební povolení. Přispěla také k výběru zhotovitele stavby a nyní vykonává autorský dozor nad probíhající první etapou přestavby. Cílem záměru je vytvořit moderní budovu, která bude splňovat veškeré hygienické i technické nároky na zdravotnické zařízení 21. století. Dokončení celkové přestavby se předpokládá v roce 2022.
Přestavba objektu Polikliniky Lanškroun je navržena ve dvou etapách, které budou realizovány vždy za provozu části ordinací. První právě probíhající etapa řeší demolici dvorní jihozápadní části původní budovy a výstavbu přibližně poloviny budovy nové, která mimo zdravotnické provozy a technické zázemí zahrnuje i novou komunikační vertikálu polikliniky. Výstavba probíhá za provozu jednotlivých ordinací v zachované části budovy. První etapa přestavby bude dokončena v polovině tohoto roku, následně dojde k přesunu části ambulancí polikliniky do nových prostor. Poté bude přestavba pokračovat druhou etapou, která zahrnuje demolici zbývající hmoty původního objektu s čelní fasádou do ulice Svatopluka Čecha a výstavbu druhé části nové polikliniky. Architektonický návrh vychází z hmotového řešení původního objektu z konce 19. století, v zásadě zachovává výraz a členění fasád a také využívá valbové střechy.
„Při práci na projektové dokumentaci Polikliniky Lanškroun jsme vycházeli ze studie spol. LT Projekt a z našich bohatých zkušeností z oblasti zdravotnictví, které do této doby čítají přes tři desítky projektů v České republice i v zahraničí,“ uvádí Ing. Jiří Voslář, vedoucí projektu ze společnosti OBERMEYER HELIKA. „Dlouhodobě jsme se podíleli například na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze, zpracovali jsme projekt nového traumatologického centra Fakultní nemocnice na pražských Vinohradech a jako projektanti jsme pracovali na výstavbě Protonového centra v Praze. A aktuálně z posledních projektů? Podle návrhu Obermeyer Helika nyní probíhá výstavba pavilonu porodnice v Nemocnici Pelhřimov,” doplňuje Ing. Jiří Voslář. (16.2.2021)